Prawo Pracy

Zmiany w Kodeksie Pracy od 2023 roku

Zmiany w Kodeksie Pracy od 2023 roku

Zmiany w Kodeksie pracy początkowo miały obowiązywać od sierpnia 2022 r., ale w związku z nieustannymi negocjacjami rządzących z pracodawcami i związkami zawodowymi, nowe regulacje wejdą w życie najprawdopodobniej w I kwartale 2023 r. Dobra wiadomość jest taka, że na ostatnim posiedzeniu Sejmu została przyjęta nowelizacja Kodeksu pracy. Teraz tylko Ustawa musi zostać rozpatrzona i przyjęta przez Senat. Można więc przyjąć, że wprowadzanie zmian jest na ostatniej prostej. 

Kodeks pracy 2019

Kodeks pracy 2019

Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Dokumentację pracowniczą będzie można prowadzić również w formie elektronicznej, a nie jak do tej pory wyłącznie w wersji papierowej. Ponadto skróceniu ulegnie okres przechowywania dokumentów kadrowych.

Bezpodstawne zwolnienie z pracy

Bezpodstawne zwolnienie z pracy

Jeżeli pracownik otrzyma od swojego pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę, to bardzo ważne jest, co zostanie podane jako powód jego zwolnienia z pracy, bo jeśli będzie to likwidacja stanowiska pracy, a pracodawca rozłoży jego etat jako nadgodziny innym pracownikom, to wypowiedzenie może być uznane za niezgodne z prawem.