Prawo Pracy

post

Przepisy w kodeksie pracy 2019

Rok 2019 przyniósł wiele zmian, również w zakresie prawa pracy. Modyfikacje dotyczyć będą przede wszystkim sposobu wypłacania wynagrodzenia. Dotychczasową formą przekazywania gotówki za wykonaną pracę było wręczenie pracownikowi gotówki “do ręki”.

post

Kodeks pracy 2019

Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Dokumentację pracowniczą będzie można prowadzić również w formie elektronicznej, a nie jak do tej pory wyłącznie w wersji papierowej. Ponadto skróceniu ulegnie okres przechowywania dokumentów kadrowych.

post

Bezpodstawne zwolnienie z pracy

Jeżeli pracownik otrzyma od swojego pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę, to bardzo ważne jest, co zostanie podane jako powód jego zwolnienia z pracy, bo jeśli będzie to likwidacja stanowiska pracy, a pracodawca rozłoży jego etat jako nadgodziny innym pracownikom, to wypowiedzenie może być uznane za niezgodne z prawem.

post

Opieka medyczna dla pracowników

Każdy pracownik musi mieć aktualne orzeczenie lekarskie, które stwierdza, że może wykonywać pracę na danym stanowisku. Obowiązkiem pracodawcy jest dopilnowanie tego i skierowanie podwładnego na badania w wymaganym terminie.

post

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę

Pracodawca, wręczając Ci wypowiedzenie umowy o pracę, nie może zrobić tego w sposób dowolny. Musi zachować przewidziany prawem termin wypowiedzenia (chyba że jest to rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia). Daje Ci to pewność, że zostaniesz z dnia na dzień bez pracy.