Sądownictwo

Pozwy grupowe

Pozwy grupowe

Mimo tego, że w naszym kraju pozwy grupowe to swojego rodzaju novum, historia takiego rozwiązania prawnego jest w Europie zaskakująco długa. Sięga ona bowiem Wielkiej Brytanii, a dokładniej Anglii czasów średniowiecza.