Prawo Bankowe

post

Bankowa obsługa budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Niniejszy artykuł analizuje problematykę bankowej obsługi budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Autorka omawia kwestię wyboru banku przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przedstawia podstawowe rozwiązania finansowe oferowane przez sektor bankowy dla gmin, powiatów i województw.