Sprawdź legalność

Sprawdź legalność

Legalizator to narzędzie umożliwiające sprawdzenie czy publikowany w Internecie artykuł z Artelis jest prawidłowo używany. Podczas pobierania artykułu nadawana jest sygnatura pobrania w której są zawarte informacje określające kto, gdzie i na jakich warunkach może używać danego artykułu. Jeśli sprawdzimy w naszym legalizatorze artykuł okaże się publikowany na innej stronie niż ta, którą pobierający deklarował w czasie pobierania, mamy do czynienia z łamaniem Regulaminu Artelis i Polskiego Prawa. W takim przypadku należy zgłosić do nas zaistniały fakt.

Narzędzie to ma na celu opanowanie "dzikiego pobierania", nie szanowania praw autorskich i lekceważenia obowiązujących zasad. Jest to wczesna wersja tego systemu.

Każdy artykuł pobrany do tej pory z Artelis.pl powinien być pobrany ponownie i ponownie opublikowany w Internecie aby spełniać nasze warunki. Nie żądamy tego, jednak oczekujemy, że korzystający z naszych artykułów sami skorzystają z tego narzędzia. Każdy pobrany artykuł po 12.02.2013 roku powinien mieć już sygnaturę pobrania. Każdy serwis korzystający z tego narzędzia będzie mógł się ubiegać o certyfikat "Partnera Artelis.pl". Będzie to świadectwo rzetelności i jakości danego serwisu.