Inicjatywy Społeczne

Inicjatywy Społeczne

post

Działalność fundacji jako organizacji pozarządowej

Fundacja jest jedną z form organizacji pozarządowych o charakterze społecznym, której działalność ukierunkowana jest na realizację celów określonych w statucie. Podstawą prawną funkcjonowania fundacji jest przede wszystkim Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach.

post

Prohibicja

Prohibicja to całkowity lub częściowy zakaz sprzedaży i produkcji alkoholu. Historia pokazuje, że wprowadzanie zakazu obrotu wyrobami alkoholowymi za każdym razem okazuje się klęską z punktu widzenia socjologicznego.

post

Razem raźniej i skuteczniej

Czujesz się oszukany przez bank, operatora sieci komórkowej lub sklep internetowy? Nie dostałeś należnego odszkodowania od ubezpieczyciela? To tylko przykłady nadużyć, jakich dopuszczają się firmy i instytucje wobec konsumentów.