Prawo Cywilne

post

Podział mieszkania spółdzielczego i komunalnego po rozwodzie

Mieszkanie spółdzielcze po rozwodzie Gdy rozwodzący się małżonkowie mieszkają w lokalu spółdzielczym (lokatorskim lub własnościowym), to będzie ono wchodziło do ich wspólnego majątku małżeńskiego i jeżeli zwrócą się do sądu, to przyzna on mieszkanie jednemu z nich, a drugiemu małżonkowi zostanie przyznane prawo spłaty.

post

Egzekucja komornicza alimentów

Jeżeli rodzic nie dostaje zasądzonych alimentów,to powinien zwrócić się o pomoc do komornika. Należy to zacząć od wypełnienia wniosku o wszczęcie egzekucji.

post

Majątek po rozwodzie

W czasie rozwodu bardzo rzadko dzielony jest majątek, bo zazwyczaj jest to sprawa sporna, która przeciągnęły postępowanie rozwodowe.

post

Alimenty na dziecko

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nakłada na każdego z rodziców obowiązek dbania o dziecko, wychowywania go i łożenia na jego utrzymanie. Nie zawsze udaje się to robić wspólnie, bo czasem jedno odchodzi, ale to nie znaczy, że jest zwolnione ze swoich powinności względem dziecka.

post

Alimenty z funduszu

Wniosek o przyznanie pieniędzy z funduszu alimentacyjnego składa się do ośrodka pomocy społecznej w swojej miejscowości.

post

Kogo obejmuje obowiązek alimentacyjny?

1. Krewnych: za pokrewieństwo uznajemy stosunek, jaki zachodzi pomiędzy osobami, które mają wspólnych naturalnych przodków. Zaliczamy tu m.in. rodziców, dziadków oraz dzieci i wnuki.