licytacja

Aukcja w Internecie

Aukcja w Internecie

Nieraz zdarza się tak, że koniecznie potrzebna jest nam jakaś rzecz. Zepsuła się pralka, wykładowca na uczelni zadał lekturę lub po prostu rozglądamy sie za nowym odtwarzaczem MP3. Niestety, wiele z tych rzeczy jest raczej niezbyt tanich, a niektóre, np. konkretny model danego sprzętu, w ogóle są nie do zdobycia.

ANTYEGZEKUCJA

ANTYEGZEKUCJA



ANTYEGZEKUCJA









Pomoc w egzekucji
komorniczej z nieruchomości





Na każdym etapie
postępowania egzekucyjnego





POGOTOWIE
PRZECIWEGZEKUCYJNE





FIRMY- OSOBY PRYWATNE





- SKARGI:

* na czynność komornika

* na opis i oszacowanie
nieruchomości





- POWÓDZTWA
PRZECIWEGZEKUCYJNE

- MEDIACJE

- RESTRUKTURYZACJE


- UGODY


- ANTYWINDYKACJA

- CESJE WIERZYTELNOŚCI

- PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ