Artykuły

post

Egzekucja komornicza

Wiele rodzin w Polsce nie może spać spokojnie ze względu na długi swoich bliskich. Boją się, że komornik rozpocznie egzekucję z ich majątku. Sytuacja jest trudna do zniesienia, jeżeli dłużnik jest osobą blisko spokrewnioną, a więc rodzicem, dzieckiem czy rodzeństwem. Dodatkowo komplikuje się, jeżeli wszyscy mieszkają pod tym samym adresem.

post

Co może zabrać komornik?

W przypadku zajęcia przez komornika różnych przedmiotów z domu osoby zadłużonej, może okazać się, iż zajęte na poczet spłaty należności zostaną rzeczy nie należące do samego dłużnika, ale do jego rodziny - np. małoletnich dzieci. Choć wzbudza to ogromne kontrowersje, komornik ma do takiego postępowania pełne prawo.

post

ANTYEGZEKUCJAANTYEGZEKUCJA

Pomoc w egzekucji
komorniczej z nieruchomości

Na każdym etapie
postępowania egzekucyjnego

POGOTOWIE
PRZECIWEGZEKUCYJNE

FIRMY- OSOBY PRYWATNE

- SKARGI:

* na czynność komornika

* na opis i oszacowanie
nieruchomości

- POWÓDZTWA
PRZECIWEGZEKUCYJNE

- MEDIACJE

- RESTRUKTURYZACJE


- UGODY


- ANTYWINDYKACJA

- CESJE WIERZYTELNOŚCI

- PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ