Postępowanie Egzekucyjne

post

Co gdy... komornik popełni błąd?

Kilka miesięcy temu media informowały o tym, jak komornik zajął traktor rolnikowi spod Mławy. Niesłusznie, ponieważ po wyjaśnieniu sprawy okazało się, że rzeczywistym dłużnikiem był jego szwagier, którego gospodarstwo mieściło się całkiem niedaleko.

post

Skuteczny komornik to skuteczna egzekucja

Problemy z dłużnikiem. Procesy sądowe, pisma, zbieranie dowodów, stres, nieprzespane noce. To wszystko wynagrodzić nam może jedynie upragniony tytuł wykonawczy, a następnie skierowanie wniosku o egzekucję. Pojawia się pytanie: „któremu komornikowi powierzyć odzyskanie naszych należności?”.

post

Czego komornik nie może zająć?

Komornik przy egzekucji komorniczej ma prawo zająć konta, nieruchomości, gotówkę czy samochód. Jednak nie wszystko komornik może zająć. Jakich rzeczy nie wolno komornikowi sądowemu zabrać? Czy egzekucja komornicza obejmuje wszystkie pieniądze na rachunkach bankowych? Jaka części wynagrodzenia nie można zająć? Jak chronieni są rolnicy?

post

Komornik sądowy, jak skorzystać z jego usług.

Pomimo że istnieje generalna zasada postępowania cywilnego, że egzekucję prowadzi komornik właściwy ze względu na rzeczy lub ogólną właściwość dłużnika, to wierzycielowi pozostawiono prawo do wyboru komornika w osobnej ustawie. Jak wygląda to rozwiązanie w praktyce?

post

Co może komornik

Komornik oprócz pensji czy kont bankowych może zająć również nieruchomości oraz ruchomości, czyli wszystkie przedmioty, które należą do dłużnika i posiadają jakąś wartość rynkową.

post

Egzekucja komornicza

Wiele rodzin w Polsce nie może spać spokojnie ze względu na długi swoich bliskich. Boją się, że komornik rozpocznie egzekucję z ich majątku. Sytuacja jest trudna do zniesienia, jeżeli dłużnik jest osobą blisko spokrewnioną, a więc rodzicem, dzieckiem czy rodzeństwem. Dodatkowo komplikuje się, jeżeli wszyscy mieszkają pod tym samym adresem.