Od kwietnia 2011 jest szansa na poprawę ściągalności długów. Komornicy będą mogli poprzez internetowy system OGNIWO sprawdzić, gdzie dłużnik posiada konto osobiste.

Data dodania: 2011-04-23

Wyświetleń: 5458

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

System OGNIWO nie został stworzony wprawdzie z myślą o ułatwieniu pracy komornikom, jednak będzie przez nich wykorzystywany do poszukiwania banku, w którym dłużnicy przechowują swoje pieniądze. Dotychczas system służył do rozliczeń międzybankowych, dlatego podłączone są do niego banki komercyjne.

Nowe zastosowanie systemu do ułatwienia ściągalności zasądzonych zobowiązań finansowych budzi wiele kontrowersji. Pojawiają się sprzeciwy osób, które są przekonane, że komornicy będą nadużywać systemu i sprawdzać nie tylko konta swoich dłużników, ale też innych prywatnych osób.

Administratorzy systemu zapewniają, że obawy są zupełnie niepotrzebne. Komornicy mogą sprawdzić jedynie to, czy dana osoba posiada konto osobiste w danym banku. System nie udostępnia bowiem żadnych informacji dotyczących salda na koncie, czy jakichkolwiek operacji na nim dokonywanych. Odpowiedź na zadane przez komornika pytanie o posiadanie konta będzie brzmiało: tak lub nie. Nie więc ma możliwości, aby sprawdzić ile pieniędzy znajduje się na rachunku bankowym.

Co daje komornikowi korzystanie z systemu? Otóż może on od razu zająć konto, zanim jeszcze dłużnik zdąży wypłacić zgromadzone na nim środki. Dotychczas zapytanie o posiadanie konta w danym banku odbywało się drogą korespondencyjną, za pomocą oficjalnego pisma. Cała procedura trwała długo, co przekładało się też na mniejszą efektywność pracy komorniczej.

Z OGNIWEM nie będą zintegrowane Kasy Spółdzielcze, takie jak np. znany powszechnie SKOK Stefczyka. Kasy nie są bowiem bankami i działają w oparciu o inne przepisy prawne. Osoby posiadające konta osobiste czy lokaty w SKOK nie zostaną wyśledzone przez komornika drogą internetową. W ich przypadku komornicy muszą stosować dotychczasowe procedury. Do sytemu dołączą być może niektóre z banków spółdzielczych.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena