Prawo Administracyjne

Samowola budowlana a prawo budowlanym: legalizacja albo rozbiórka budynku, domu czy nieruchomości

Samowola budowlana a prawo budowlanym: legalizacja albo rozbiórka budynku, domu czy nieruchomości

Samowola budowlana odnosi się do obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę, a także do obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia dotyczącego budowy albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia.

Obowiązek meldunkowy zniknie

Obowiązek meldunkowy zniknie

Z rokiem 2013 znika obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej na pobyt czasowy, który nie przekracza trzech miesięcy. W roku 2013 meldunek nie będzie obowiązywał także dla wczasowiczów i turystów. Zmiany te zostaną wprowadzone w życie dzięki resortowi spraw wewnętrznych.