Profil Użytkownika

Ulga rehabilitacyjna, czyli zwrot kosztów przejazdu

Rodzaj: Artykuł

Ulga rehabilitacyjna, uprawniająca do zwrotu części kosztów przejazdu, przysługująca na osobę niepełnosprawną, jest w stanie zapewnić odliczenie od dochodów w wysokości nawet 2.280 zł. Przy 18% skali podatkowej możliwe jest odzyskanie z podatku maksymalnie 410,40 zł.

Abolicja zaległych składek ZUS

Rodzaj: Artykuł

Ustawa abolicyjna weszła w życie 15 stycznia 2013 roku i objęła swoim zasięgiem wszystkie osoby, które w latach 1999-2009 posiadały własną pozarolniczą działalność gospodarczą i zalegały z opłatą obowiązkowych składek ZUS. Nie ma przy tym znaczenia, z jakiego powodu składki nie były opłacane.

Ulga internetowa za 2012 rok

Rodzaj: Artykuł

Z obowiązujących obecnie przepisów dotyczących odliczenia ulgi podatkowej za internet skorzystaliśmy po raz pierwszy w 2011 roku. W tym roku mamy ostatnią szansę na uzyskanie ulgi na takich samych zasadach. 

Jak rozliczyć się przez Internet?

Rodzaj: Artykuł

Złożenie zeznania podatkowego za 2012 rok drogą elektroniczną jest szybkie, bezpłatne i bezpieczne. Nie wymaga się przy tym od podatników posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Profil

Anna Bobak

Polecany
Napisz wiadomość
Artykułów:
63
Kod partnerski:
/p:24654

Data urodzenia:
0000-00-00
Dołączył:
2011-12-14 09:45:11

Ostatnie logowanie:
16-03-2015