Istotą wszystkich spółek jest współpraca ze sobą co najmniej dwóch lub więcej wspólników. Wyjątkiem od tej reguły jest jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kodeks spółek handlowych określa, jakie są wymagania i obostrzenia związane z założeniem takiej spółki.

Data dodania: 2013-02-27

Wyświetleń: 1648

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Podstawa prawna
Artykuł 4 ust. 1 pkt. 3  kodeksu spółek handlowych stwierdza, że spółką jednoosobową jest spółka kapitałowa, w której wszystkie udziały lub akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza. W związku z obecnie obowiązującym prawem, spółką jednoosobową mogą być zarówno spółka akcyjna, jak i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jak stworzyć spółkę jednoosobową
Spółka jednoosobowa powstaje w wyniku utworzenia jej przez osobę fizyczną lub przez inny podmiot. Nie może ona powstać w wyniku działania innej spółki jednoosobowej. Spółka jednoosobowa powstaje na mocy tzw. aktu założycielskiego, który sporządza jedyny jej wspólnik. Co istotne i wyróżniające tę spółkę, akt ten w świetle pozostałych przepisów kodeksu spółek handlowych rozumiany jest jako umowa spółki.

W zgłoszeniu do sądu rejestrowego powinno się zawrzeć takie informacje jak dane osobowe lub nazwę spółki jedynego wspólnika, wraz z siedzibą oraz adresem jedynego wspólnika i z informacją, że jest to jedyny wspólnik spółki.

Możliwa jest sytuacja, gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształci się w jednoosobową spółkę z o.o.

Ograniczenia prawne
Kluczowe ograniczenia dotyczące funkcjonowania jednoosobowej spółki z o.o., czyli czynności prawnych zawieranych pomiędzy tą spółką, a jej jedynym wspólnikiem, zawiera kodeks spółek handlowych. Przykładem niech będzie składanie oświadczenia woli w spółce. Zgodnie z kodeksem, oświadczenie to powinno być złożone w formie pisemnej - w przeciwnym razie będzie nieważne, w sytuacji, gdy czynność ta nie przekracza zakresu zwykłych czynności spółki.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena