Podczas poszukiwania odpowiedniego pracownika na wolne stanowisko coraz większą rolę odgrywa to, jak kandydat opisywany jest przez swoich poprzednich pracodawców. Oceny te zawarte są w opinii o pracowniku — dokumencie wręczanym pracownikowi na koniec współpracy.

Data dodania: 2012-10-03

Wyświetleń: 15360

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 1

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

1 Ocena

Licencja: Creative Commons

Sporządzenie opinii o pracowniku wbrew pozorom nie jest rzeczą łatwą. Z tego powodu coraz częściej wykorzystywane są krążące w internecie wzory oraz gotowce. Nie ma w tym nic złego, o ile służą one jedynie jako szablony. Niestety, nierzadko zdarza się, że taki przykładowy dokument jest pobierany i wypełniany jedynie danymi pracownika i pracodawcy, bez większych zmian w treści.

Jak oceniać pracownika?

Opinia o pracowniku jest dokumentem subiektywnym. Oznacza to, że zawarte w nim oceny sformułowane przez szefa lub kierownika wcale nie muszą być pozytywne. Wiele osób informacja ta może zaskoczyć — przywykliśmy do tego, że w opinii wychwala się pracownika. Rzeczywiście — przełożeni zwykle skupiają się na pozytywnych cechach, przemilczając wszlekie problemy czy trudności (np. notoryczne spóźnialstwo). Nie oznacza to jednak, że trzeba w opinii koniecznie zawrzeć jakieś negatywne uwagi, by uwiarygodnić dokument. Wystarczy wiedzieć, że autor oceny ma prawo do wskazania słabszych stron pracownika.

Co zawiera opinia?

Opinia — tak jak inne formalne dokumenty — powinna być opatrzona datą i miejscem jej sporządzenia. Należy rozpocząć ją od przedstawienia danych autora (imię i nazwisko, stanowisko, firma). W pierwszym akapicie powinno znaleźć się krótkie przedstawienie pracownika: jakie zajmował stanowisko, co należało do jego obowiązków oraz jak długo był zatrudniony w tej firmie.

Kolejny akapit to miejsce na przedstawienie dość szczegółowej opinii o pracowniku. Nie należy przy tym powielać informacji, które pracownik może zawrzeć w swoim CV. Tu opisuje się głównie kompetencje miękkie — a więc umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu, organizację pracy, zachowanie w sytuacjach konfliktowych i stresujących, kreatywność i inicjatywę. Jest to najważniejszy i najdłuższy akapit całego dokumentu.

Kolejna część to krótkie podsumowanie i ostateczna ocena. Całość zakończona jest czytelnym podpisem autora.

Opinia o pracowniku jest dokumentem formalnym i takim też językiem należy ją napisać. Powinna być sporządzona na papierze firmowym i zjamować nie więcej niż arkusz A4.

Licencja: Creative Commons
1 Ocena