Opole jest liderem opolskiego regionu – centrum gospodarczym, edukacyjnym, kulturalnym, a także rekreacyjnym województwa opolskiego. Mimo wszystko mówi się o niewystarczającej liczbie miejsc pracy w Opolu i okolicach, zwłaszcza dla ludzi młodych – absolwentów opolskich uczelni wyższych. To poważny problem.

Data dodania: 2015-01-15

Wyświetleń: 2410

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Dlaczego młodzi ludzi wyjeżdżają z Opola?

Opole nie ma pracy dla osób z wyższym wykształceniem?

Problemem Opola jest emigracja wykształconych ludzi młodych do większych ośrodków miejskich, w których szukają oni szansy na lepszą karierę zawodową – lub w ogóle na znalezienie pracy po studiach. Chociaż Opole jest uważane za mocny ośrodek akademicki i jest w stanie zapewnić młodym ludziom ścieżkę solidnego wykształcenia, począwszy już od szkoły podstawowej i skończywszy na studiach wyższych, po zakończeniu tego kształcenia nie jest już w stanie zapewnić im wystarczającej liczby miejsc pracy i zarobków umożliwiających godny poziom życia..    

Jak zatrzymać młodych ludzi w rodzinnym mieście?

Opole posiada korzystne warunki do lokowania inwestycji i dostęp do specjalizacyjnych kadr, które mogłyby poprawić jakość gospodarki kraju i regionu, wykorzystać o wiele lepiej potencjał akademicki. W Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 są uwidocznione plany wykorzystania kapitału społecznego oraz intelektualnego. Działania prowadzone przez ten okres powinny prowadzić do ograniczenia emigracji absolwentów uczelni wyższych, ale także do zmniejszenia liczby osób wyjeżdżających na studia do innych miast – chociażby do Wrocławia. Wyjazd w celu studiowania w innym mieście i poznanie możliwości rozwoju w większym ośrodku miejskim sprawia, że niewiele osób po ukończeniu studiów wraca do rodzinnego miasta, skoro poza nim czekają lepsze perspektywy kariery zawodowej.

O jakim Opolu marzą absolwenci uczelni?

Opole powinno stać się atrakcyjne i konkurencyjne dla innych ośrodków akademickich, posiadać rynek pracy dostosowany do możliwości i wymagań młodych ludzi po studiach, aby mieli oni świadomość realnych możliwości solidnego wykształcenia i znalezienia pracy w zawodzie. Oferta akademicka oraz zawodowa powinna być na tyle atrakcyjna, aby skłonić młodych do pozostania w rodzinnym mieście, przywiązania do niego, w którym mieliby również szerokie, nieograniczone perspektywy rozwoju. Dynamicznie rozwijające się miasto miałoby być idealnym miejscem do rozwoju dla migrujących ludzi w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym – emigracje odbijają się negatywnie m.in. na strukturze wiekowej społeczeństwa Opolszczyzny.

Z czym wiążą się emigracje ludzi młodych?

Migracje wiążą się również z tendencją spadkową w rozwoju demograficznym i społeczno-ekonomicznym Opola. Spadek liczby mieszkańców miasta wpływa niekorzystnie na miejscową gospodarkę, jest to również bardzo niekorzystne w porównaniu do dominacji najbliższych ośrodków miejskich, do których migrują młodzi – Wrocławia, Katowic i Krakowa. Tym samym zagrożenie dla Opola stanowi suburbanizacja i dezurbanizacja. Niebezpieczeństw istnieje wiele – czy realizacja rozwoju Opola będzie na tyle skuteczna, aby zniwelować ryzyka i zapobiec nieustannym emigracjom ludzi młodych z tego miasta?

Licencja: Creative Commons
0 Ocena