Ubezpieczeń jest wiele i od indywidualnych potrzeb zależy, jakie wybierzemy. Najczęściej ludzie najpierw myślą o ubezpieczeniu na życie, dopiero potem o innych polisach, które mogą ubezpieczać ich dzieci, pojazdy, członków rodziny na wakacjach, mieszkanie... Jakimi ubezpieczeniami warto się zainteresować i co trzeba o nich wiedzieć?

Data dodania: 2014-08-30

Wyświetleń: 1229

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie nie mają tylko na celu wypłaty odszkodowania osobie uposażonej po śmierci osoby ubezpieczonej i ochrony ubezpieczonego na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia. W ramach tych ubezpieczeń można zakupić:

  • ubezpieczenie z funduszem kapitałowym,

  • ubezpieczenie z posagiem dla dziecka,

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Pierwsze ubezpieczenie ma nie tylko funkcję ochronną, ale również oszczędnościową. Jednak nie można przewidzieć kwoty, która zostanie wypłacona na koniec ubezpieczenia, ponieważ zależy ona od osiąganych zysków z inwestycji.

Ubezpieczenie z posagiem dla dziecka zapewnia potomkowi stabilny start w dorosłość. Pieniądze zostają wypłacone w dniu ukończenia przez potomka 18. roku życia lub najpóźniej – 25. roku życia. To ubezpieczenie również łączy funkcję ochronną i oszczędnościową. Przez czas trwania polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków są ubezpieczeni zarówno rodzice, jak i dziecko. Oczywiście zakres ochrony zależy od rodzaju ubezpieczenia – ubezpieczyciel może gwarantować dziecku np. dożywotnią rentę, jeżeli w wyniku wypadku nie będzie zdolne do samodzielnej egzystencji.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym może się przydać, kiedy nieumyślnie spowodujemy czyjąś szkodę. Wtedy ubezpieczyciel z naszej polisy wypłaci tej osobie odszkodowanie, a my nie będziemy musieli ponosić dodatkowych kosztów, za wyjątkiem sytuacji zapisanych w wyłączeniach odpowiedzialności. Zakłady ubezpieczeń przewidują specjalne polisy dla najemców nieruchomości, które mają pokrywać naprawę szkód wyrządzonych podczas okresu najmu. Istnieje również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Pokrywa ono koszty naprawy szkód, które zostały wyrządzone osobie trzeciej podczas wykonywania działalności zawodowej przez osobę ubezpieczoną.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla właścicieli pojazdów. Jednak obejmuje ono tylko wypłatę odszkodowań dla osób trzecich. Jeśli kierowca chce dostać świadczenie pieniężne z tytułu uszkodzenia auta w wypadku, musi mieć wykupione ubezpieczenie AC. Nagła awaria na drodze? Potrzebujesz samochodu zastępczego, by pilnie dojechać do celu? Za to z kolei odpowiada Assistance.

Polisa turystyczna

Na wakacje zagraniczne można wyrobić sobie EKUZ – Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego, jeśli wybierasz się do kraju, który należy do Unii Europejskiej. Jednak EKUZ nie jest wystarczającym ubezpieczeniem i nie gwarantuje bezpłatnego leczenia - z nią w zagranicznej placówce zdrowia będziesz traktowany jak tamtejszy obywatel, więc za płatną usługę będzie trzeba zapłacić. EKUZ nie obejmuje np. ubezpieczenia sportowców, pracowników fizycznych i nie pokrywa np. kosztów akcji ratunkowej i poszukiwawczej. Co do polisy turystycznej – dobierasz ją wg własnych upodobań. Możesz zakupić w ramach jej ubezpieczenie NNW, OC, bagażu, sprzętu sportowego, Assistance. Nie martwić się o koszty leczenia po wypadku podczas pracy lub uprawiania ulubionego sportu ekstremalnego. Jeśli na wakacje zabierasz domowego zwierzaka, jego także możesz ubezpieczyć.

Ubezpiecz swoje mieszkanie, dom lub inną nieruchomość

Czy wiesz, że obecnie możesz ubezpieczyć dom w budowie lub drewniany domek letniskowy? Ubezpieczyciele biorą pod uwagę różne możliwości wyrządzenia szkód. W ubezpieczeniach mieszkań również istnieje wiele możliwych dodatków do wykupienia, chociażby ubezpieczenie OC, które pokryłoby koszty naprawy szkód wyrządzonych u sąsiada przez zalanie. Np. ubezpieczenie na wypadek powodzi nie jest dostępne w wersji podstawowej polisy, ponieważ zwykle domy na terenach zalewowych, gdzie regularnie dochodzi do powodzi, zwykle nie są ubezpieczane na wypadek powodzi, która jest tam zdarzeniem pewnym. Indywidualnie wycenia się wartość nieruchomości i jej elementów ruchomych. Racjonalnie trzeba wybrać kwotę, aby nie podwyższała składki, a starczyła na ewentualne naprawy czy odkupienie rzeczy.

Polisa na raka

Zakłady ubezpieczeń oferują również zabezpieczenia finansowe na wypadek zachorowania na nowotwory. Polisa na wypadek raka może pokryć koszty leczenia już od momentu wykrycia choroby. Zapewnia pokrycie kosztów wizyt u onkologów, psychologów i innych specjalistów.

Odpowiednio dobrane ubezpieczenia mogą przynieść korzyści, takie jak:

  • ochrona życia i zdrowia,

  • ochrona gospodarstwa domowego,

  • zapewnienie stabilizacji finansowej rodzinie,

  • brak zmartwień o dodatkowe koszty na wakacjach za granicą,

  • wypłatę odszkodowania na wypadek choroby lub z tytułu ciąży i porodu dziecka,

  • pokrycie likwidacji szkód po nieszczęśliwych wypadkach.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena