Funkcjonowanie kopalni, a także eksploatacja złóż naturalnych, może prowadzić do uszkodzeń okolicznych terenów i różnego typu wypadków. W wyniku wstrząsów i ruchów górotworu, zapadnięć i wypiętrzeń może dojść do dużych strat. Szkody górnicze uprawniają do odszkodowań - zobacz, co mówi na ten temat prawo geologiczne!

Data dodania: 2021-07-12

Wyświetleń: 660

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 1

WIEDZA

-1 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Szkody górnicze a odszkodowania - ważne informacje
  • Szkoda górnicza - co to jest?
  • Szkody górnicze - uszkodzenia
  • Odszkodowania - prawo geologiczne i górnicze

Szkoda górnicza - co to jest?

Podczas działalności górniczej może dojść do powstawania poeksploatacynych pustek. Ubytki w skale wypełniane są rumowiskami - pod wpływem przemieszczania się kolejnych warstw skalnych pojawiają się ślady na powierzchni ziemi. W wyniku szkód górniczych dochodzi do pęknięć ścian lub fundamentów budynków, uszkodzeń dachów, instalacji hydraulicznych. Z powodu działalności zakładu górniczego może ucierpieć też rolnictwo - ze szkodą górniczą wiążą się zmiany ukształtowania terenu, które uniemożliwiają lub utrudniają uprawę. 

Szkody górnicze - uszkodzenia

Podziemna eksploatacja terenu wpływa na ukształtowanie powierzchni ziemi - szkoda górnicza powstaje, gdy w wyniku takich zmian budynki lub infrastruktura ulegnie uszkodzeniu.  Właściciele, którzy ponieśli szkody, mają pełne prawo ubiegania się o odszkodowanie od kopalni - zapłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej, pozwalającej na naprawienie szkody i przywrócenie stanu poprzedniego. 

Osobom mieszkającym w okolicach kopalni problem ten nie jest obcy - spraw o zapłatę odszkodowania jest tam wiele, a remonty wymuszone działalnością kopalni to codzienność. Warto wiedzieć o tym, jak ubiegać się o odszkodowanie - korzystając z profesjonalnej pomocy prawnej. 

Odszkodowania - prawo geologiczne i górnicze

Szkody górnicze mogą przybierać bardzo różnorodną formę. Każdy przypadek jest inny - dlatego za każdym razem ważna jest dokładna analiza sytuacji przez specjalistów. Dzięki niej można wystąpić do zakładu górniczego z konkretnymi żądaniami. Pomóc nam może adwokat Katowice, rzeczoznawca, budowlańcy, kosztorysanci - a także inni profesjonaliści. 

Jeśli kopalnia ponosi winę uszkodzenia naszej własności, nieruchomości lub terenu - mamy pełne prawo ubiegać się o odszkodowanie. Takie odszkodowania są wypłacane przez kopalnie - jednak bardzo ciężko jest uzyskać je samodzielnie, na własną rękę. Pomoc specjalistów może okazać się konieczna - dzięki niej dowiemy się, na jakie kwoty odszkodowania możemy liczyć i co zrobić, by faktycznie je otrzymać. Przedmiotem odszkodowania może być każdy budynek lub inna, dowolna nieruchomość!

Licencja: Copyright - zastrzeżona
-1 Ocena