Otrzymanie odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku nie rodzi większych problemów, o ile ów sprawca jest jednoznacznie określony. Kwestią kluczową jest jednak wysokość świadczeń odszkodowawczych, która bardzo często bywa zaniżana przez towarzystwa ubezpieczeniowe. 

Data dodania: 2015-01-15

Wyświetleń: 94984

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Pomoc prawnicza przy ubieganiu się o odszkodowanie po wypadku

Jeżeli chcemy uzyskać sto procent należnych świadczeń, warto skorzystać z pomocy prawnika.

Poza Kodeksem cywilnym sprawy ubezpieczeń są szczegółowo regulowane przez Ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W myśl polskiego prawa każdej osobie poszkodowanej w wypadku przysługuje odszkodowanie, a co za tym idzie może ona wnioskować o rekompensatę finansową za poniesione straty i utracone korzyści u ubezpieczyciela sprawcy. W przypadku gdy poszkodowany jest jednocześnie współwinny wypadkowi, obowiązek naprawienia szkody powstałej w wyniku wypadku ulega zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a przede wszystkim stopnia winy obydwu stron. Bardzo często zdarza się, że towarzystwa ubezpieczeniowe celowo umniejszają straty fizyczne i moralne poszkodowanego i wypłacają zaledwie ułamek przysługującej mu rekompensaty. Aby mieć pewność, że wysokość świadczenia odszkodowawczego jest adekwatna do poniesionych strat, warto zaangażować w sprawę kancelarię prawną, która poprowadzi sprawę. Samodzielne ubiegając się o odszkodowanie, z całą pewnością nie uzyskamy pełnej kwoty odszkodowania.
Koszt prowadzenia sprawy odszkodowawczej jest określany w systemie prowizyjnym i zależny zarówno od charakteru sprawy, jak i wysokości żądanych świadczeń odszkodowawczych. Prowizja oscyluje zazwyczaj w granicach 15-40 proc. wygranych kwot i jest pobierana już po wypłacie świadczenia. Poszkodowany, w przypadku kiedy nie jest zwolniony od kosztów sądowych, jest obowiązany do pokrycia kosztów sądowych stanowiących 5 proc. wartości przedmiotu sporu, a także koszty opinii wydawanych przez biegłych powołanych przez sąd. Nie płaci natomiast za prawnika, który reprezentuje jego interesy.
Kancelarie prawne pobierają najniższą prowizję wówczas, gdy poziom skomplikowania sprawy jest niski, tzn. wina sprawcy jest bezsporna, a straty dobrze udokumentowane. Przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu prawnika, warto sprawdzić kancelarię oraz zapoznać się z opiniami na jej temat.

Świadczenia z OC sprawcy, czyli o co poszkodowany może się starać

W sprawach odszkodowawczych poszkodowany może ubiegać się m.in. o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę i trwały uszczerbek na zdrowiu, zwrot poniesionych strat materialnych, zwrot kosztów poniesionych na leczenie i rehabilitację, zwrot utraconych dochodów (wynagrodzenie z pracy). Jeżeli na skutek wypadku poszkodowany doznał trwałego urazu, może ubiegać się również o rentę z tytułu utraconych dochodów, zwrot kosztów pogrzebu, rentę alimentacyjną czy też zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby. 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena