Wielu kierowców nie wie jak zachować się zaraz po wypadku lub kolizji drogowej. Jeżeli dochodzą do tego stres i szok, ryzyko popełnienia błędu w procedowaniu znacząco się zwiększa. 

Data dodania: 2015-01-26

Wyświetleń: 131913

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Na początku warto rozróżnić dwa pojęcia, które są często błędnie używane jako synonimy – kolizja i wypadek. Kolizja jest zdarzeniem drogowym, w  którym ucierpiały jedynie przedmioty nieożywione, dlatego po kolizji nie ma obowiązku wzywania żadnych służb. Wypadek jest natomiast zdarzeniem, w którym poszkodowanymi są także ludzie – wówczas wezwanie policji i służb ratunkowych jest obligatoryjne.
Jeżeli dojdzie już do zdarzenia, należy powziąć odpowiednie kroki. Po pierwsze należy upewnić się czy mamy do czynienia z kolizją, czy wypadkiem. W razie wypadku nie przestawiamy pojazdów i zabezpieczamy jedynie miejsce zdarzenia trójkątami ostrzegawczymi ustawionymi w odległościach zgodnych z wytycznymi przedstawionymi w kodeksie drogowym. Następnie wzywamy policję i pogotowie. W przypadku kolizji należy usunąć pojazd z jezdni, o ile jest to możliwe, lub oznaczyć miejsce trójkątem ostrzegawczym. Jeżeli wina jest oczywista, a sprawca się do niej przyznaje, spisujemy odpowiednie dane i oświadczenie. Bardzo ważne jest, aby oświadczenie było w całości napisane przez sprawcę zdarzenia – w innym wypadku może się wyprzeć dokumentu, nawet jeżeli go zasygnował własnym podpisem. Drukiem pomocnym w sporządzeniu deklaracji jest oświadczenie sprawcy kolizji, które można pobrać ze strony internetowej ubezpieczalni. Dobrze wozić go ze sobą, a w razie potrzeby na jego podstawie sporządzić odpis własnoręczny. W druku powinny się znaleźć następujące informacje:
- imię i nazwisko sprawcy i poszkodowanego
- adres zameldowania obu kierowców
- numer oraz organ wydający prawa jazdy obu kierowców
- numer rejestracyjny obu pojazdów
- numer dowodów osobistych obu kierowców
- numer polisy ubezpieczenia OC sprawcy oraz nazwa ubezpieczyciela
Poza tym konieczne jest dołączenie jasnego oświadczenia, kto jest sprawcą zdarzenia, a także prosty szkic i opis zdarzenia.

Po każdym wypadku i kolizji należy zatelefonować na infolinię ubezpieczyciela sprawcy wypadku i poinformować o zdarzeniu. Po przyjęciu zgłoszenia zakład ubezpieczeniowy wyśle rzeczoznawcę. Jeżeli wszystko przebiegnie bez problemów, w ciągu kilkunastu dni otrzymamy pieniężną rekompensatę z ubezpieczenia OC sprawcy. Do tego czasu możemy wynająć auto z oc sprawcy – na jego koszt. Większość firm oferujących wynajem samochodów po wypadku nie wymaga uiszczenia opłaty początkowej, a pieniądze pobiera bezpośrednio z polisy oc sprawcy. Aby wynająć auto potrzebna jest pełna dokumentacja wypadku. W przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą wymagany jest dodatkowo wpis do ewidencji lub odpisu z KRS.

Poszkodowany nie może jednak wynająć samochodu zastępczego z wyższej klasy – standard auta wynajmowanego musi być podobny do auta, którym klient jeździł przed wypadkiem.
 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena