W umowach ubezpieczeniowych możemy spotkać się z pojęciem franszyzy. Podobnie jak w wypadku wielu innych ważnych kwestii, tak i tej nie możemy pominąć podczas studiowania umowy ubezpieczeniowej. Co to jest franszyza w produktach ubezpieczeniowych i jakie są jej rodzaje? 

Data dodania: 2023-04-17

Wyświetleń: 169

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Czym jest franszyza w produktach ubezpieczeniowych?

W jakich rodzajach umów ubezpieczeniowych spotykamy się z franszyzą?

Inaczej mówiąc, franszyza jest elementem umowy, majacym wpływ na ostateczną kwotę, jaką możemy uzyskać z polisy w ramach odszkodowania. Z tego względu jest to częściowe przerzucenie kosztów związanych ze szkodą na ubezpieczonego. Wyróżnia się dwa sztandarowe rodzaje franszyz - integralną oraz redukcyjną. Towarzystwo ubezpieczeniowe musi zawrzeć informację na temat franszyzy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Najczęściej znajdziemy ją w umowach ubezpieczeniowych komunikacyjnych, ale także w wypadku polis.  

Dlaczego stosuje się franszyzę w produktach ubezpieczeniowych?

Franszyza w produktach ubezpieczeniowych jest stosowana po to, aby ograniczyć liczbę małych i niewielkich roszczeń. W przypadku niewielkich szkód, których wartość jest zbliżona lub niższa od wysokości franszyzy, ubezpieczony pokrywa koszty szkody samodzielnie, a towarzystwo ubezpieczeniowej nie musi wypłacać odszkodowania. W ten sposób ubezpieczyciel chroni się przed stratami wynikającymi z obsługi wielu małych roszczeń.

Kiedy warto wybrać franszyzę w produktach ubezpieczeniowych?

Wybór franszyzy w produktach ubezpieczeniowych zależy od indywidualnych potrzeb. W niektórych przypadkach wyższa franszyza może przynieść korzyści w postaci niższej składki ubezpieczeniowej. Niższa składka natomiast to atrakcyjne rozwiązanie dla osób, które są gotowe ryzykować pokrycie kosztów niewielkich szkód z własnej kieszeni.

Rodzaje franszyz w produktach ubezpieczeniowych

Franszyza integralna

Przez franszyzę integralną (warunkową) rozumie się dolną odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego. To znaczy, iż poniżej ustalonej wcześniej kwoty ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania. Najłatwiej zrozumieć to na przykładzie. Gdy franszyza integralna wynosi 400 zł, to w razie szkody, której likwidacja wynosi 200 zł, ubezpieczyciel nie wypłaci zadośćuczynienia. Jednak kiedy koszt likwidacji szkody będzie wyższy niż wynosi franszyza, to klient otrzymuje pełne odszkodowanie. 

Franszyza redukcyjna

To inaczej franszyza bezwarunkowa. Wyraża się ją w procentach - gdy wynosi np. 10%, to oznacza, że towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje 90% kosztów likwidacji szkody. To często spotykane rozwiązanie w ubezpieczeniu AC pozwalające obniżyć koszty składki ubezpieczeniowej (mówimy wówczas o tak zwanym udziale własnym w szkodzie). Co ważne, możemy spotkać także warunki łączone, tzn. franszyza może wynosić 10%, ale równocześnie kwotowo nie może być niższa niż 1000 zł. W ten sposób firmy ograniczają swój udział w odszkodowaniu i likwidacji szkody, ale jednocześnie umożliwiają swoim klientom na uzyskanie niższej składki ubezpieczeniowej. 

Szukasz polisy na życie, komunikacyjnej lub majątkowej? W Eurofinance pomagamy klientom w podjęciu decyzji i wyborze najkorzystniejszej oferty spośród dziesiątek możliwości. 

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena