Wielu osobom zawód komornika sądowego kojarzy się bardzo negatywnie. Można powiedzieć, że jest to jeden z tych zawodów, który nie cieszy się przychylnością społeczną. Jednak jest to zupełnie niesłusznie podejście. Poniższy artykuł stara się przedstawić pokrótce, czym zajmuje się osoba komornika sądowego i nieco "uczłowiecza" ten zawód.

Data dodania: 2023-01-23

Wyświetleń: 298

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

W dalekiej przeszłości ludzie musieli dbać sami o swój interes i w przypadku niewypłacalności można było stracić wolność, a nawet życie. Po wielu procesach ewolucji zgodnie stwierdzono, iż najlepiej na straży odzyskiwania należności będzie stała osoba o specjalnych kompetencjach i prawach. Taką rolę pełni komornik sądowy.

Czym zajmuje się komornik sądowy?

Do jego zadań należy przede wszystkim egzekwowanie wszelkiego rodzaju długów. Pełni on tę rolę w imieniu wierzyciela, gdzie stroną będącą przyczyną całej sytuacji jest dłużnik. Komornik sądowy może w sposób zgodny z prawem np. zajmować daną nieruchomość, czy też pobierać część wynagrodzenia za pracę, jeżeli ma to pomóc w spłacie danego długu. Aby osiągnąć niezawodną skuteczność, działa on w porozumieniu z organami administracji publicznej takimi jak banki, zakłady oszczędnościowo-kredytowe.

Warto wiedzieć, że dany Komornik działa na danym rewirze (obszarze). Oznacza to, że jest on podległy pod dany sąd i może działać z jego polecenia wyłącznie na ściśle określonym obszarze. Przykładowo komornik na terenie Radomia działający przy Sądzie Rejonowym w Radomiu może operować na obszarze rejonu Radomia tzn. sądzie okręgowym i niższych rangą sądach rejonowych. 

Pamiętajmy, że komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym. Z racji tego wynikają różnego rodzaju obowiązki. Głównym jest posiadanie pozycji zobowiązującej do wykonywania w danym stopniu władzy publicznej. Wysokiej jakości komornik, będzie posiadał od ręki wszelkie potrzebne dokumenty, zarówno od strony wierzyciela, jak i dłużnika. W razie wszelkich wątpliwości warto zasięgnąć porady komornika sądowego i złożyć mu osobistą wizytę. Będzie on w stanie w prosty i klarowny sposób uzasadnić swoje postępowanie.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena