wycena

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości

Oszacowania wartości nieruchomości wykonywane są przez rzeczoznawców majątkowych dysponujących wiedzą otrzymaną w wyniku specjalistycznych studiów podyplomowych, uwieńczonych praktykami zawodowymi, oraz posiadających uprawnienia nadawane po zdaniu trudnego egzaminu państwowego. 

ANTYEGZEKUCJA

ANTYEGZEKUCJAANTYEGZEKUCJA

Pomoc w egzekucji
komorniczej z nieruchomości

Na każdym etapie
postępowania egzekucyjnego

POGOTOWIE
PRZECIWEGZEKUCYJNE

FIRMY- OSOBY PRYWATNE

- SKARGI:

* na czynność komornika

* na opis i oszacowanie
nieruchomości

- POWÓDZTWA
PRZECIWEGZEKUCYJNE

- MEDIACJE

- RESTRUKTURYZACJE


- UGODY


- ANTYWINDYKACJA

- CESJE WIERZYTELNOŚCI

- PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ

Wycena nieruchomości.

Wycena nieruchomości.

Szukasz profesjonalną i kompleksową usługę wyceny nieruchomości? Profesjonalny Rzeczoznawca Majątkowy powinien posiadać uprawnienia zawodowe nadane przez Ministra Infrastruktury do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.