Różnice pomiędzy poszczególnymi funduszami można sprowadzić do tych najbardziej widocznych i najistotniejszych dla klienta. Jedną z nich jest polityka inwestycyjna.

To ile będzie zarabiał fundusz zależy min. od polityki inwestycyjnej.

Data dodania: 2010-05-06

Wyświetleń: 2400

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Są to podstawowe założenia funkcjonowania funduszu. Chodzi o to, aby w określonych warunkach na rynku przygotować odpowiedni produkt. Ogromne znaczenie ma także odpowiednie zarządzanie i reagowanie na zmieniającą się sytuację finansową.

FIZ

Zarządzający wypowiadają się tu wprost, w FIZ – ach mają dostęp do większej ilości narzędzi finansowych. Oznacza to większe bezpieczeństwo a także możliwość podejmowania większego ryzyka w celu podwyższenia stopy zwrotu z inwestycji.

Jednym z przykładów mogą tu być instrumenty pochodne, które mogą być potrzebne w przypadku niekorzystnej sytuacji na giełdzie.

FIO

Wymóg utrzymywania określonych rezerw, a także ograniczone możliwości korzystania z instrumentów finansowych robią swoje. Tworzenie rezerw jest związane z możliwością wypłaty, do których uczestnik funduszu ma prawo. Zbycia jednostek uczestnictwa jest możliwe praktycznie w każdym momencie, na co zarządzający musi być przygotowany. Ogranicza to w sposób istotny elastyczność polityki inwestycyjnej.

Jeżeli sytuacja przybiera niekorzystny obrót, to w przypadku FIO zwiększony wykup spowoduje konieczność sprzedaży posiadanych aktywów, a w konsekwencji kolejne obniżki cen.

FIZ z gwarancją

W określonych terminach można nabywać certyfikaty funduszy z gwarancją zainwestowanego kapitału. Subskrypcje, czyli wyznaczony czas na zakup są ogłaszane przez poszczególne TFI.

Warto pamiętać, że gwarancja dotyczy okresu na koniec inwestycji. W trakcie jej trwania można obserwować zmiany, wielokrotnie niekorzystnych wyników. Bardzo często w pierwszych 2, 3 latach, kiedy budowany jest portfel z określonych nieruchomości wyniki są ujemne.

Statut

Jest dokumentem, w którym są zawarte podstawowe informacje o funduszu. Określona jest także w nim polityka inwestycyjna, jaką stosuje się w zarządzaniu.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena