Artykuły

post

Jak nie przepłacić za akcje

Mówi  się,  że akcje są tyle warte ile ktoś za nie zapłaci, w przypadku giełdy tyle na ile wyceni je rynek. Jednak każda wycena musi posiadać swoje fundamenty i  „etiologię" - pomijając wszelką spekulacje.

post

Statystyka w podejmowaniu decyzji i marketingu

Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania analizy wielowymiarowej w procesie podejmowania decyzji. Pokazano przykład ilustrujący, który podkreśla fakt niewielkiej ilości metod statystycznych mogących rozwiązać ten problem.

post

KLasyfikacja wielocechowa

Metody alternatywne w klasyfikacji wielocechowej. Zasadność stosowania zaawansowanych metod statystycznych w procesie podejmowania decyzji jest w dzisiejszych czasach niepodważalna. Metody klasyczne statystyki jednowymiarowej są metodami powszechnie stosowanymi w wielu dziedzinach i branżach.

post

Model ekonometryczny

Modelem ekonometrycznym zwykło się nazywać opis interesującego nas fragmentu ekonomicznej rzeczywistości, uwzględniający tylko istotne jej elementy. Ekonometria to zbiór metod z pogranicza statystyki i ekonomii.

post

Rozwój metod statystycznych w doświadczalnictwie

Metody statystycznie projektowanych doświadczeń są obecnie z sukcesem wykorzystywane przez coraz więcekszą liczbę przedsiębiorstw z różnych obszarów działalności do dynamizacji rozwoju i generowania większych zysków...

post

Udział czynnika zakłócającego w projektowaniu i analizie badań

Formalnie czynnik zakłócający można zdefiniować jako taki czynnik doświadczalny który może mieć wpływ na zmienna wyjściową, lecz poznanie tego wpływu nie leży w celu badania. W zależności od charakteru zakłócenia, podejmuje się działania mające na celu zminimalizowanie jego znaczenia.

post

Systemy sztucznej inteligencji - przyszłość analizy obrazu

Największym problemem związanym z analizą obrazu jest niepowtarzalność parametrów wejściowych. Obiekt nigdy nie jest tak samo oświetlony, pojawia się w różnych odległościach i pod innym kątem. Te i inne uwarunkowania znacznie utrudniają rozpoznanie obiektu, np.: tablicy rejestracyjnej samochodu, ludzkiej twarzy, itp.

post

Nazwa firmy

Każdy przedsiębiorca niezależnie od ich formy prawnej prowadzi działalność pod określoną "nazwą firmy". W odniesieniu do przedsiębiorców nazwa ta jest określana właśnie mianem "firmy".