Oszacowania wartości nieruchomości wykonywane są przez rzeczoznawców majątkowych dysponujących wiedzą otrzymaną w wyniku specjalistycznych studiów podyplomowych, uwieńczonych praktykami zawodowymi, oraz posiadających uprawnienia nadawane po zdaniu trudnego egzaminu państwowego. 

Data dodania: 2011-04-07

Wyświetleń: 1873

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Tytuł zawodowy „rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie prawnej. Osoba, która zyskała prawo do wykonywania profesji rzeczoznawcy majątkowego zostaje wpisana do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Jest to zawód zaufania publicznego, a jego wykonawca w swojej codziennej pracy musi kategorycznie stosować się do przepisów prawa oraz kodeksu etyki zawodowej. Kluczowym wynikiem pracy rzeczoznawcy jest dokument zwany operatem szacunkowym.

Wycena nieruchomości jest zadaniem niełatwym, narzucającym konieczność wykonania wielu badań i obliczeń. Fundamentalne znaczenie ma dogłębne poznanie stanu prawnego oraz technicznego szacowanego obiektu poprzez drobiazgowe oględziny, analizę ksiąg wieczystych, a także dokumentacji budowlanej i geodezyjnej. Dalszym etapem jest sprawdzenie miejscowego rynku przez rozpatrywanie wszystkich transakcji obrotu nieruchomościami o analogicznych atrybutach przeprowadzonych w ciągu kilku minionych lat. Dopiero na tej bazie, po wykonaniu cyklu zawiłych obliczeń można zabrać się do sporządzenia opinii.

 Trzeba mieć na uwadze, iż wyliczona przez rzeczoznawcę wartość rynkowa może nie zgadzać się się z faktyczną ceną za jaką rzeczona nieruchomość zostanie w przyszłości zbyta. Odgrywają tu rolę rozliczne elementy, których rzeczoznawca nie jest w stanie uwzględnić przy swojej wycenie. Mimo to kategorycznie doradzamy korzystanie z pomocy rzeczoznawców majątkowych przed zdecydowaniem o sprzedaży lub nabyciu działki, domu czy mieszkania. Analiza przeprowadzona przez profesjonalistę oprócz określenia wartości pozwala ujawnić potencjalne defekty prawne, a nawet techniczne danej nieruchomości.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena