Każdy, kto budował własny dom doskonale wie, jak trudne jest to zadanie. Na pozór sprawa jest prosta:  znajdujemy specjalistyczną firmę, podpisujemy zlecenie i czekamy na odbiór kluczy. 

Data dodania: 2011-04-08

Wyświetleń: 1949

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jest to znakomity plan, ale jedynie dla tych, którzy mają tyle pieniędzy, że nie bardzo wiedzą co z nimi robić. Pozostali powinni wiedzieć, iż koszty budowy przy wyborze powyższej opcji mogą być nawet dwukrotnie wyższe, niż wtedy, gdy weźmiemy część spraw we „własne ręce” (bez obaw, nie każę Wam nosić cegieł lub wiaderek z betonem). 

Przedsięwzięcie, które omawiamy podzielić należy chronologicznie na kilka etapów:

Zakup działki

Działka powinna posiadać odpowiednie przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (jeśli taki istnieje na danym terenie, bo wcale nie musi). Radzę dokładnie sprawdzić przeznaczenie i stan prawny działki, przeanalizować księgi wieczyste pod kątem ew. hipotek lub roszczeń osób trzecich. Tutaj niezbędnych informacji powinien udzielić Wam notariusz (jest to jego nakazany prawem obowiązek). Rozsądek nakazuje skorzystać dodatkowo z usług konsultacyjnych rzeczoznawcy majątkowego i architekta.

Decyzja o warunkach zabudowy.

Jeżeli brakuje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a o tym dowiadujemy się w wydziale architektury urzędu naszej gminy lub miasta, będziemy zmuszeni uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Decyzję taką wydaje właśnie wydział architektury urzędu miasta lub gminy na podstawie złożonego wniosku, w którego wypełnieniu pracownicy owego wydziału mają obowiązek nam dopomóc. Na decyzję czekamy od 2 miesięcy do nawet pół roku. W skrajnym przypadku możemy jej wcale nie dostać, gdyż poskąpiliśmy grosza na konsultacje w punkcie pierwszym, a jak wiadomo chytry traci dwa razy.

Pozyskanie projektu.

Można zlecić wykonanie indywidualnego projektu architektowi. Dobrą stroną takiego rozwiązania jest fakt, iż architekt skutecznie dopomoże nam wybrać odpowiednią działkę i uzyskać niezbędne dokumenty urzędowe. Znacznie tańszym jednak rozwiązaniem jest zakup gotowego projektu. Firma, która je sprzedaje, powinna dopomóc w wyborze projektu pozostającego w zgodzie z uwarunkowaniami technicznymi posiadanej prze nas działki oraz wymogami planu miejscowego lub uzyskanych warunków zabudowy.

Uzyskanie pozwolenia na budowę.

Na tym etapie bez pomocy architekta się nie obędzie. Nawet jeśli kupiliśmy gotowy projekt, uprawniony architekt musi zaadaptować go do naszych specyficznych uwarunkowań oraz przygotować i złożyć wniosek o pozwolenie na budowę z całym mnóstwem niezbędnych dokumentów. Pozwolenie na budowę wydaje znowu wspomniany wydział architektury naszego urzędu miasta lub gminy, teoretycznie w ciągu maksymalnie 2 miesięcy.

Kierownik budowy.

Teraz możemy już budować. Możemy budowę zlecić specjalistycznej firmie, która jeśli rzeczywiście jest profesjonalna uwolni nas od wielu obowiązków spoczywających na barkach inwestora. Oczywiście znacznie taniej jest budować tzw. systemem gospodarczym. W obu jednak przypadkach niezbędne jest posiadanie kierownika budowy. Jest to doświadczony specjalista budowlany posiadający uprawnienia uzyskane po zdaniu trudnego egzaminu państwowego, który czuwa nad prawidłowym i zgodnym z prawem sztuką budowlaną przebiegiem prac. Firma budowlana zaoferuje nam swojego kierownika, ale wcale nie musimy go zaakceptować. Kierownika budowy możemy zatrudnić sami oraz zastąpić go innym, jeśli nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena