Właściciel mieszkania ma prawo dysponować swoją własnością według uznania. Może także decydować, kto jest zameldowany w jego lokalu lub kogo należy wymeldować. Ta ostatnia czynność może także odbyć się bez zgody osoby, której dotyczy. 

Data dodania: 2021-02-11

Wyświetleń: 3277

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 1

WIEDZA

-1 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Jak wymeldować osobę bez jej zgody?

Należy do to praw właściciela nieruchomości – zarówno jeśli mówimy o mieszkaniu, jak i o domu.
Istotne jest także to, że zameldowanie nie daje prawa do dysponowania lokalem. Nie wiąże się z prawem własności ani nie zwiększa zakresu prawa do użytkowania danego mieszkania czy domu. Niesłusznie wiele osób przypisuje obowiązkowi meldunkowemu nadmierne znaczenie. Owszem, jest on istotny dla celów ewidencyjnych, ale nie daje większych praw.

Jak kogoś wymeldować?

Wymeldowanie nie jest czynnością skomplikowaną, jednak nie robi się tego na co dzień. Dlatego nieraz właściciele nieruchomości zadają sobie pytanie, jak kogoś wymeldować. Bardzo istotne jest ustalenie na początek, czy faktycznie jesteśmy właścicielem danej nieruchomości (domu, mieszkania) oraz czy osoba, którą chcemy wymeldować, opuściła to miejsce. Jeżeli odpowiedzi są twierdzące, sprawa jest bardzo prosta. W takiej sytuacji można kogoś wymeldować bez jego zgody, a nawet bez informowania go o tym.
W celu wymeldowania danej osoby z naszego lokalu należy po pierwsze zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości urzędu miasta (wydział ewidencji ludności). Tam trzeba złożyć zgłoszenie o konieczności wymeldowania konkretnej osoby. Zaświadczenie otrzymamy w urzędzie lub możemy je pobrać przez internet. Procedura wymeldowania dotyczy zarówno wymeldowania osoby z pobytu stałego, jak i z pobytu czasowego.
Przyczynę wymeldowania we wniosku uzupełnia się samodzielnie. Jeśli dana osoba wyprowadziła się z lokalu, należy właśnie wpisać, iż nie przebywa już na terenie nieruchomości i nie ma zamiaru do niej wrócić. Opuszczenie lokalu jest wystarczającą przesłaną do wymeldowania osoby. Takie informacje są oczywiście możliwe do sprawdzenia, dlatego należy podawać je zgodnie z prawdą. Warto zapamiętać, że powodem do wymeldowania osoby nie jest opuszczenie przez nią domu z powodu udania się na leczenie czy np. wizytę do rodziny. Opuszczenie lokalu musi być z zamiarem stałym.

Wymeldowanie kogoś bez jego zgody

Oczywiście często zdarza się sytuacja, że dany człowiek opuścił mieszkanie i nie mamy z nim kontaktu lub z jakichś powodów nie chcemy się z nim kontaktować. Także w takiej sytuacji możliwe jest wymeldowanie tej osoby bez jej zgody oraz nawet wiedzy.
Urzędnicy na wniosek właściciela lokalu rozpoczną postępowanie, w którym sprawdzą, czy osoba faktycznie opuściła lokal (dokonają wizji lokalnej). Warto także wnosić o przeprowadzenie dowodu z zeznań sąsiadów. Oni mogą przecież obiektywnie potwierdzić, czy dana osoba przebywa w naszym mieszkaniu, jest widywana na klatce schodowej czy w ogródku itd. Po przeprowadzeniu tego postępowania przez urzędników i pozytywnym jego rezultacie zostanie wydane właścicielowi zaświadczenie o wymeldowaniu osoby.
Jak widać, możliwe jest wymeldowanie osoby bez jej zgody. Należy jednak pamiętać, że fakt zameldowania bądź wymeldowania nie świadczy w żadnej mierze o prawie do dysponowania nieruchomością. Meldunek potwierdza tylko miejsce pobytu danej osoby (stałe bądź tymczasowe) i jest potrzebny do celów ewidencyjnych. Niemniej warto dbać o uregulowanie tych kwestii.

Publikacja powstała we współpracy z serwisem eporady24.pl

Licencja: Copyright - zastrzeżona
-1 Ocena