Często zdarzają się sytuacje, iż właściciel mieszkania z różnych powodów chce pozbyć się niewygodnego lokatora.

Data dodania: 2015-10-05

Wyświetleń: 1700

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

 Jak wymeldować lokatora z mieszkania

Warto jednak wiedzieć, iż nie jest to takie proste, gdyż aby wymeldować kogoś z lokalu, muszą zostać spełnione pewne przesłanki prawne. Co zatem musimy wiedzieć oraz jak dokonać wymeldowania lokatora?

Zameldowanie i wymeldowanie

Pojęcie „miejsca zameldowania” będzie funkcjonowało jeszcze do 2018 roku. Wówczas wejdzie w życie ustawa, która spowoduje zastąpienie go pojęciem „miejsce zamieszkania” wskazujące na konkretną miejscowość pobytu. Natomiast obecnie jeszcze zameldowanie jest obowiązkowe dla każdego, kto w danym miejscu na terenie Rzeczpospolitej przebywa dłużej niż 3 miesiące. Obowiązek wymeldowania natomiast ma każdy, kto dane miejsce opuszcza na czas dłuższy niż 3 miesiące.

Jak wymeldować lokatora

Właściciel lokalu może dokonać wymeldowania lokatora, jeśli ten dobrowolnie opuścił lokal na okres dłuższy niż 3 miesiące. Istotna przy tym jest dobrowolność. Jeśli lokator sam nie dokonał wymeldowania, to właściciel, zgłaszając taki wniosek, będzie musiał udowodnić, że lokator faktycznie opuścił dobrowolnie lokal.

Wymeldowania dokonuje się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Urzędu Miasta lub Gminy. Koniecznie należy do niego dołączyć dokument, który potwierdza prawa własnościowe do lokalu. Sam wniosek powinien zawierać dane personalne osoby, która ma zostać wymeldowana, a także opisane okoliczności, na podstawie których wymeldowanie ma  być dokonane: datę opuszczenia lokalu przez daną osobę oraz miejsce jej pobytu, o ile jesteśmy w stanie to określić. Jak wyżej wspomniano, to wnioskodawca musi udowodnić, iż dana osoba powinna zostać wymeldowana. W tym celu we wniosku należy opisać wszelkie okoliczności o tym świadczące.

Wniosek o wymeldowanie będzie wymagał uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł. Dowód wpłaty również należy do wniosku dołączyć.

Odwołanie od decyzji

Warto pamiętać, iż prawo przewiduje również możliwość odwołania od decyzji administracyjnej w sprawie wymeldowania danego lokatora. Wówczas należy obronić swoje stanowisko, podając  argumenty świadczące o bezzasadności przesłanek, na podstawie których zostało orzeczone wymeldowanie.

Warto w tej sprawie zasięgnąć pomocy adwokackiej, gdyż przed wydaniem decyzji organy dokładnie zbadały faktyczny stan, zatem obalenie  tych argumentów może być trudne.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena