Lista artykułów

Rodzaje treści
post

Porady prawne w czasie kryzysu - na co zwracamy uwagę?

Obecna sytuacja wymogła na wielu przedstawicielach biznesu konieczność podejmowania działań, o których w poprzednim kwartale nie pomyśleliby. Przedsiębiorcy zaczęli ponownie przeglądać podpisane umowy, by upewnić się, że ich biznes nie jest zagrożony.

post

Kredyt we frankach - z czym to się je?

W Polsce banki udzieliły setek tysięcy tzw. kredytów we frankach, ale z frankiem szwajcarskim miały one jedynie tyle wspólnego, że saldo tych kredytów wyrażone zostało przez bank w tej wlucie. Czy polskie kredyty we frankach udzielana konsumentom były w ogóle kredytami walutowymi?

post

Jak wybrać dobrego adwokata?

Jak należy wybrać dobrego adwokata? Wskazówki podstawowe. Jeśli znajdujemy się w sytuacji, w której pomoc adwokata będzie nam niezbędna, to chcemy mieć pewnośćby zatrudnić właściwą osobę. A jak tego dokonać? 

post

Problem z lotem.....odbierz odskodowanie.

Czy zdarzyło się, że z powodu opóźnionego, odwołanego lotu lotu lub gdy nie wpuszczono Ciebie na pokład samolotu z powodu braku miejsc musiałeś skrócić wypoczynek, trzeba było odwołać bardzo ważne spotkanie biznesowe itp., jeśli tak to należy się Tobie odszkodowanie do 600 euro !

post

Obrona dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego

Powództwa przeciwegzekucyjne Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest na podstawie tytuły wykonawczego, bardzo często przez adwokata lub radcę prawnego. Klauzula wykonalności nadana tytułowi egzekucyjnemu stanowi swoiste pozwolenie dla organu egzekucyjnego na prowadzenie postępowania egzekucyjnego. 

post

Szczególna odpowiedzialność członków rad nadzorczych

Zapis ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wprowadza pewną odpowiedzialność karną dla rady nadzorczej spółki akcyjnej (SA) w zakresie tajemnicy zawodowej oraz ujawniania lub wręcz i używania danych poufnych. To bardzo ciekawy temat, dlatego jest pewne, że warto poświęcić mu kilka lub nawet więcej słów.

post

Powiązania członka rady nadzorczej ze spółką

Dobre Praktyki nie definiują w sposób ścisły terminu "powiązanie", ograniczając się do wskazania w otwartego katalogu możliwych powiązań pomiędzy członkiem rady nadzorczej, a akcjonariuszem posiadającym akcje reprezentujące co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki: ekonomicznych, rodzinnych oraz innych.

post

Jak przygotować się do wizyty w kancelarii?

Każdy z Nas od czasu do czasu spotyka się ze sprawami, w których nieodzowna okazuje się pomoc prawnika. Pomoc świadczona przez radcę prawnego czy adwokata nie tylko gwarantuje profesjonalizm, który zwiększa szansę na osiągnięcie pozytywnego rezultatu.