najem

Definicja umowy najmu

Definicja umowy najmu

Definicję umowy najmu zawiera art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym: „Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz."