Badania wariograficzne (poligraficzne), to narzędzia mające na celu ocenę wiarygodności i prawdomówności jednostek poprzez analizę ich reakcji fizjologicznych na pytania. Izrael, jako kraj o skomplikowanej sytuacji bezpieczeństwa i wielu wyzwaniach, wykorzystuje te testy w różnych sferach, zarówno w dziedzinie śledztw kryminalnych, jak i w obszarze bezpieczeństwa narodowego. W tym artykule przyjrzymy się zastosowaniom badań wariograficznych w Izraelu i wyzwaniom związanym z ich użyciem.

Data dodania: 2023-10-06

Wyświetleń: 118

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Badanie wariografem w Izraelu
W Izraelu badania wariograficzne są używane w trakcie śledztw kryminalnych, podobnie jak w innych krajach. Służby policyjne i agencje śledcze stosują te testy w celu określenia, czy osoba podejrzana o przestępstwo jest prawdomówna. Procedura polega na monitorowaniu parametrów fizjologicznych, takich jak ciśnienie krwi, puls, oddech i reakcje skórne, podczas zadawania pytań przez przesłuchującego. Wyniki badań mogą pomóc w dowodzeniu niewinności lub winy podejrzanych.
 
W Izraelu, gdzie bezpieczeństwo narodowe jest priorytetem, badania wariograficzne mają również zastosowanie w sektorze obronnym i wywiadzie. Agencje takie jak Mosad, izraelska służba wywiadu, stosują testy polygraficzne w procesie weryfikacji pracowników oraz w określaniu, czy osoby mają dostęp do kluczowych informacji są lojalne wobec państwa. To narzędzie może pomóc w wykrywaniu potencjalnych zagrożeń i zabezpieczać tajemnice państwowe.
 
Mimo, że badania wariograficzne są szeroko stosowane w Izraelu, towarzyszy im także krytyka. Krytycy wskazują na to, że testy poligraficzne nie są absolutnie wiarygodne i mogą prowadzić do fałszywych wyników. Reakcje fizjologiczne osoby badanej mogą być wynikiem stresu lub emocji, a niekoniecznie kłamstwa. Tymczasem w trakcie badania reakcje osoby siedzącej na fotelu nie są porównywane do żadnych ogólnych wytycznych, nie żadnej ustalonej normy, ale do naturalnych reakcji tej osoby w danym dniu. To znaczy, że uwzględniany jest ogólny stan stresu i pobudzenia. Kluczowym jest także zadanie odpowiednich pytań i doskonała znajomość sprawy, której dotyczy badanie, przez poligrafera.
 
W Izraelu, jak i w innych miejscach, rozwijają się nowe technologie związane z badaniami wariograficznymi. Nowoczesne urządzenia są bardziej zaawansowane i precyzyjne niż ich wcześniejsze wersje, co może poprawić ich skuteczność.
 
Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena