Relacje między pracodawcą a pracownikiem bywają trudne, ponieważ – w powszechnym mniemaniu – nie są współpracą dwóch równorzędnych stron. W rzeczywistości jednak prawo jest szczególne przychylne pracownikowi i w przypadku gdy pracodawca dopuści się wobec niego przestępstwa, może być skutecznie egzekwowane.

Data dodania: 2015-05-22

Wyświetleń: 60490

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jak walczyć z nieuczciwym pracodawcą?

Mobbing
Jednym z największych nadużyć wobec pracownika jest mobbing, czyli złośliwe zachowania pracodawcy. Mobbing może objawiać się na wiele sposobów, np. przez przydzielanie najgorszych godzin pracy, publiczne szkalowanie, nazywanie pracownika „idiotą” przy kolegach albo w cztery oczy itp. W większości przypadków takie traktowanie sprawia, że pracownik czuje się gorszy; miewa nawet myśli samobójcze i wpada w depresje. Mobbing jest niekiedy działaniem celowym, które ma spowodować odejście z pracy na własne życzenie. Zdarza się jednak, że szef terroryzuje pracownika bez żadnego wyraźnego powodu. 
Jak walczyć z mobbingiem? Oczywiście najważniejsze jest zdecydowane reagowanie na wszelkie przejawy słownej agresji. Pracownik, który zna swoją wartość i potrafi wyegzekwować szacunek, rzadko kiedy staje się obiektem szykan. Jeżeli jednak działania prewencyjne nie pomogą, warto przejść do kontrataku – zbierać dowody, poszukać świadków zdarzenia,  a na koniec złożyć oficjalną skargę na przełożonego.  W przypadku gdy mobbingujący jest osobą zajmującą najwyższe stanowisko w firmie nie pozostaje nic innego jak udać się z prośbą o pomoc do prawnika. 


Prawnik jest w wielu przypadkach ostatnią deską ratunku – zwłaszcza jeżeli mobbing przybrał bardzo agresywną postać, a szef nie tylko ubliża nam słownie, ale stwarza gorsze warunki pracy, obcina pensje i nie przydziela premii. 
Dlaczego warto korzystać z pomocy prawnika? W wielu przypadkach prosta porada prawna pozwala nam spojrzeć na sprawę z szerszej perspektywy, a przede wszystkim zdać sobie sprawę, że jako szeregowi pracownicy również mamy pewne prawa – przede wszystkim prawo do wykonywania swojej pracy i szacunku ze strony pracodawcy. 
Jeżeli warunki pracy nie spełniają naszych oczekiwań, nie dostajemy wynagrodzenia, bądź jesteśmy dyskryminowani przez pracodawcę, warto walczyć o swoje i zgłosić się z problemem do Sądu Pracy. SP rozstrzyga wszystkie sprawy, w których doszło do złamania zasad zawartych w Kodeksie Pracy. Decydując się na złożenie sprawy do sądu, i korzystając z pomocy doświadczonego prawnika, możemy być pewni, że nasza sprawa zostanie rozpatrzona z zachowaniem należytej staranności i w sposób obiektywny. W zależności od rodzaju postępowania i naszych wniosków, możemy liczyć na to, że sąd przywróci nas do pracy, bądź dostaniemy sowite odszkodowanie w przypadku gdy powrót do zakładu pracy nie będzie możliwy – czy to z naszej woli, czy z racji zaistnienia czynników zewnętrznych. Walcząc o swoje prawa, dajemy wyraźny sygnał, że pracownicy nie mogą być traktowani w sposób przedmiotowy i godzący w ich interesy.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena