Jeżeli pracownik otrzyma od swojego pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę, to bardzo ważne jest, co zostanie podane jako powód jego zwolnienia z pracy, bo jeśli będzie to likwidacja stanowiska pracy, a pracodawca rozłoży jego etat jako nadgodziny innym pracownikom, to wypowiedzenie może być uznane za niezgodne z prawem.

Data dodania: 2018-08-21

Wyświetleń: 1155

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Uwaga! Wówczas pracownik powinien złożyć pozew do sądu przeciwko pracodawcy.

 

 Pozew należy złożyć w określonym terminie i pracownik na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę ma 7 dni, licząc od dnia wręczenia pisma (jeśli zwolnienie jest dyscyplinarne, 14 dni).

Pozew składa się do sądu rejonowego, który jest właściwy dla adresu siedziby pracodawcy. Pracownik może zażądać przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Za pozew o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie nie ponosi się żadnych opłat.

Uwaga! Pozew należy odręcznie podpisać.

Jeżeli pracownik nie otrzymał wypowiedzenia umowy o pracę, ale się go spodziewa, bądź ma dowody na naruszenie prawa przez pracodawcę, to powinien zgłosić się do Państwowej Inspekcji Pracy po poradę na dyżur pracownika.

Adresy inspektoratów można znaleźć na stronie internetowej PIP.

Bezpłatną poradę można uzyskać też telefonicznie lub mailem.
 

Skarga na pracodawcę do Państwowej Inspekcji Pracy


Pracownik może też złożyć na pracodawcę skargę do inspekcji pracy. Taka skarga powinna zawierać jego dane, adres zakładu pracy oraz jak najwięcej szczegółów dotyczących sprawy.

Pracownik powinien opisać konkretne zarzuty, które kieruje pod adresem pracodawcy.

Uwaga! Nie trzeba obawiać się tego, że pracodawca dowie się o tym, że to konkretny pracownik jest autorem skargi, a nawet o tym, ze przeprowadzona kontrola ma z nim związek.

W ciągu 30 dni od złożenia pisma w biurze inspekcji pracy pracownik zostanie powiadomiony o wynikach przeprowadzonej kontroli.
 

Przywrócenie do pracy a odszkodowanie


Jeżeli sąd uzna roszczenia za zasadne, to oprócz powrotu do pracy pracownik powinien się odszkodowania za okres, kiedy nie świadczył pracy.

Uwaga! Nie może być ono niższe niż wynagrodzenie za okres wypowiedzenia.

Jeżeli pozew składany jest przez pełnomocnika (np. adwokata), to trzeba udzielić mu na piśmie pełnomocnictwa. Dołącza się je do pozwu.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena