Jedną z najpopularniejszych form inwestowania pieniędzy są fundusze inwestycyjne. Fundusz inwestycyjny to pula pieniędzy, które wpłacili jego uczestnicy, która ma osobowością prawną, a także jest oddzielona od majątku firmy zarządzającej funduszem inwestycyjnym.

Data dodania: 2019-07-09

Wyświetleń: 689

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Fundusze inwestycyjne są podzielone w różnoraki sposób, a uzależnione to jest od tego pod jakim kątem na nie patrzymy. Najprostszym podziałem odnośnie samej formuły działalności funduszy inwestycyjnych są :

  • fundusze zamknięte;
  • fundusze otwarte.

Zamknięte fundusze inwestycyjne nie zezwalają na codzienną wpłatę nowego kapitału przez uczestników funduszu. W momencie powstania funduszu przeprowadzona jest emisja certyfikatów funduszu i następnie nie ma możliwości powiększenia jego kapitału poprzez kolejne wpłaty. Można to zrobić tylko wtedy, gdy fundusz wyrazi zgodę na kolejna emisję certyfikatów inwestycyjnych.

Fundusz inwestycyjny można także dzielić ze względu na strategie inwestycyjną jaka jest realizowana.

I tutaj są one podzielone na  fundusze rynku pieniężnego, fundusze obligacji, fundusze stabilnego wzrostu, fundusze zrównoważone oraz fundusze zwane akcyjnymi.
Zysk, a także strata z inwestowania w fundusz inwestycyjny bierze się stąd jak zmienia się wartość posiadanej przez osobę inwestującą jednostki uczestnictwa.

Gdy wartość jednostki uczestnictwa idzie w górę to zarabiamy, gdy wartości idzie w dół to tracimy.

Jednostki uczestnictwa idą w górę wtedy, gdy rośnie wartość aktywów w jakie zostały zainwestowane pieniądze funduszu.

Jeżeli chcesz zainwestować w fundusz inwestycyjny, to przy wyborze funduszu zwróć szczególną uwagę na instytucje, która zarządza funduszem.

Zwróć uwagę na to: co to jest za instytucja, czy ma renomę, czy nie, jakie są dotychczasowe wyniki osiągane przez fundusze zarządzane przez tą instytucje i jak to wygląda względem innych funduszy, na tle rynku, czy są one lepsze czy gorsze od rynku.
Zwróć uwagę na to czy są stabilne, czy nie jest tak, że fundusz dobrze się spisuje w czasie hossy, a fatalnie w czasie bessy.

Ważną sprawą przy wyborze funduszu inwestycyjnego są także wysokości opłat. Za uczestnictwo pobierane są dwojakiego rodzaju opłaty : opłata manipulacyjna (prowizja) na wejściu bądź wyjściu z funduszu, a także opłata za zarządzanie.

Zwróć swoją uwagę na to, czy jeżeli opłata za zarządzanie jest wyższa to przekłada się to na lepsze wyniki z inwestycji czy też nie.

Fundusz inwestycyjny to:

  • forma zbiorowego lokowania pieniędzy, które zostają wpłacone przez: osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorstwa, gminy.

Pieniądze funduszu inwestycyjnego lokowane są na zasadzie dywersyfikacji ryzyka.  Pieniądze inwestowane są w tak szerokim spektrum lokat, aby gdy jedna z lokat zanotuje spadek to, żeby w niewielkim stopniu wpłynęło to na zawartość całego portfela.
Fundusze inwestycyjne są jedną z bezpieczniejszych  form lokowania pieniędzy.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena