prawo pracy

Prawo pracy, podstawy, które warto znać

Prawo pracy, podstawy, które warto znać

Jedną z gałęzi prawa, która dotyczy prawie każdego z nas, jest prawo pracy. To ono określa stosunek pracy oraz obowiązki i prawa pracowników i pracodawców. Każdemu, kto boryka się z jakimś problemem dotyczącym właśnie tej sfery prawa, powinna pomóc kancelaria prawa pracy. Są to miejsca, w których prawnicy specjalizują się w tej gałęzi prawa.

Prawo do urlopu na żądanie

Prawo do urlopu na żądanie

Każdy pracownik posiadający umowę o pracę, ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Plany z nim związane powinny być przedstawione pracodawcy odpowiednio wcześniej, aby ten mógł przygotować się na nieobecność pracownika w firmie. Dodatkowo w ramach urlopu wypoczynkowego pracownik ma prawo skorzystać z tzw. urlopu na żądanie.

Prawa i obowiązki pracodawcy

Prawa i obowiązki pracodawcy

Na samym początku należy sobie zaznaczyć, że pracodawcą jest tylko ta osoba, która zatrudnia kogoś na postawie umowy o pracę zgodnej z przepisami kodeksu pracy. natomiast nie można mówić o pracodawcy w przypadku, gdy ktoś chce kogoś zatrudniać jedynie w ramach umowy o dzieło czy też umowy zlecenie. 

Jak walczyć z nieuczciwym pracodawcą?

Jak walczyć z nieuczciwym pracodawcą?

Relacje między pracodawcą a pracownikiem bywają trudne, ponieważ – w powszechnym mniemaniu – nie są współpracą dwóch równorzędnych stron. W rzeczywistości jednak prawo jest szczególne przychylne pracownikowi i w przypadku gdy pracodawca dopuści się wobec niego przestępstwa, może być skutecznie egzekwowane.

Czym jest mobbing?

Czym jest mobbing?

Pojęcie mobbingu zostało wprowadzone z dniem 1 stycznia 2004 r. przepisem art. 94 (3 indeks górny) Kodeksu pracy, wcześniej wynikało ono z podstawowych zasad prawa pracy, tj. z obowiązku pracodawcy szanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika oraz z zapewnienia mu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.