Świadectwo pracy to jedno z tych pojęć z dziedziny prawa pracy, które przyswoić powinien sobie każdy pracownik. Co musi ono zawierać oraz komu przysługuje możliwość ubiegania się o nie?

Data dodania: 2015-05-10

Wyświetleń: 1813

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Co to jest świadectwo pracy i komu przysługuje?

Zacząć wypada od tego, iż za świadectwo pracy uważa się dokument wydawany pracownikowi przez pracodawcę w sytuacji gdy stosunek pracy, jaki między nimi zachodził, wygasł lub został rozwiązany. Powinno ono zawierać takie informacje jak:

  • Okres w jakim wykonywano pracę,
  • Rodzaj wykonywanej pracy,
  • Zajmowane stanowisko,
  • Sposób ustania stosunku pracy,
  • Wszystkie informacje niezbędne do sprecyzowania i zdefiniowania uprawnień pracowniczych i uprawień z tytułu ubezpieczenia społecznego,
  • Adnotacje dotyczące zajęcia wynagrodzenia za pracę w związku z przepisami o postępowaniu pracowniczym.

Jeśli pracownik tego zażąda, wówczas w dokumencie winna się znaleźć informacja o wysokości wynagrodzenia i jego składnikach, a także nabytych kwalifikacjach. Kopia jest przechowywana w aktach osobowych danej osoby. Co do zasady, świadectwo nie może zawierać jakichkolwiek treści oceniających pracownika.

Wszystko to określa oczywiście Kodeks Pracy oraz rozporządzenie, wydane na jego podstawie, Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 282).

Dokument nie może być obwarowany zastrzeżeniem, iż zostanie wydany dopiero po rozliczeniu z pracownikiem. Jeśli ten ostatni umrze, wówczas żądać wydania dokumenty może członek jego rodziny bądź spadkobierca.

Jak więc wynika z przepisów ustawy Świadectwo Pracy jest dokumentem, który pracodawca musi wystawić pracownikowi, ponieważ dzięki niemu jest on w stanie uzyskać odpowiednie świadczenia związane z urlopem, a także przyszłą emeryturą. Nie może ono absolutnie zawierać jakichkolwiek ocen pracownika, a także, jeśli sobie tego nie życzy, danych o wynagrodzeniu.

Świadectwo pracy przysługuje tylko osobom, które nawiązały stosunek pracy z pracodawcom. Dokumentu takiego nie otrzymają pracownicy zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia, dzieła czy też współpracy B2B (własna działalność gospodarcza). Przysługuje on osobom zatrudnionym w agencji pracy tymczasowej, w tym wypadku jednak jest obwarowane pewnymi zastrzeżeniami.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena