Reskilling i upskilling to nowoczesne formy zarządzania rozwojem i karierą zawodową. W artykule wyjaśnimy, na czym polegają w praktyce i czym się od siebie różnią. Nowe technologie, digitalizacja procesów i coraz większa popularność pracy zdalnej postawiły przed pracodawcami i pracownikami wiele wyzwań. Zmusiły ich także do zmiany sposobu wykonywania obowiązków, komunikacji i wdrożenia nowych kompetencji.

Data dodania: 2023-09-19

Wyświetleń: 107

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Reskilling i upskilling jako odpowiedź na zmieniające się wymagania rynku pracy

Skuteczną odpowiedzią na współczesne wyzwania w zakresie zarządzania karierą zawodową są reskilling i upskilling. Czym są w praktyce?

Reskilling i upskilling jako odpowiedź na zmieniające się wymagania rynku pracy


Reskilling i upskilling to nowoczesne formy zarządzania rozwojem i karierą zawodową. W artykule wyjaśnimy, na czym polegają w praktyce i czym się od siebie różnią.

Nowe technologie, digitalizacja procesów i coraz większa popularność pracy zdalnej postawiły przed pracodawcami i pracownikami wiele wyzwań. Zmusiły ich także do zmiany sposobu wykonywania obowiązków, komunikacji i wdrożenia nowych kompetencji. Skuteczną odpowiedzią na współczesne wyzwania w zakresie zarządzania karierą zawodową są reskilling i upskilling. Czym są w praktyce?


Reskilling – co to jest?


Reskilling jest procesem nabywania kompetencji w zupełnie innej dziedzinie niż dotychczasowe kompetencje pracownika. Metodę tę wykorzystuje się z reguły w przypadku zmiany stanowiska zatrudnionego lub zmiany pracy.


Przykład. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn pracodawca musiał zlikwidować wakat, może zatrudnić zwolnionego pracownika na innym stanowisku. Jeśli pracownik nie posiada potrzebnych na nim kompetencji, reskilling pozwoli mu je pozyskać.


Upskilling – co to jest?


Upskilling to podnoszenie kwalifikacji w zakresie tego samego stanowiska lub awansu (zazwyczaj pionowego).


Przykład. Jeśli specjalista wyższego stopnia otrzyma awans na stanowisko managerskie, będzie musiał podnieść swoje kompetencje. W takich okolicznościach świetnie sprawdzi się więc upskilling.


Reskilling a upskilling – podobieństwa i różnice


Zarówno reskilling, jak i upskilling to formy zdobywania nowych kompetencji i umiejętności. Reskilling dotyczy jednak zdobywania kwalifikacji potrzebnych na nowym stanowisku. Upskilling natomiast – na zajmowanym dotychczas przez pracownika lub w ramach awansu.


Reskilling i upskilling – najpopularniejsze praktyki


W ramach reskillingu i upskillingu pracownicy mogą brać udział w warsztatach, szkoleniach, kursach językowych czy innych formach kształcenia, które pozwolą im pozyskać umiejętności potrzebne przy zmianie obowiązków zawodowych. Powszechnymi praktykami w ramach obu programów są:

  • feedback 360 stopni – informacje zwrotne od klientów, współpracowników czy przełożonych, które pozwolą na wychwycenie luki kompetencyjnej i wdrożenie konkretnych działań, które ją zapełnią;

  • biblioteki wiedzy biznesowej tworzone przez pracodawców, np. w intranecie. Dzięki materiałom edukacyjnym pracownicy mają szanse pogłębić swoją wiedzę, zyskując potrzebne zasoby;

  • kursy i szkolenia online zapewnione przez pracodawcę – takie formy edukacji pozwalają poszerzać wiedzę z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie.

Upskiling i reskilling – korzyści dla pracowników

Oto najważniejsze korzyści upskallingu i reskillingu dla pracowników:


1. Rozwój zawodowy. Dzięki obu programom pracownicy mogą nie tylko zminimalizować ryzyko utraty pracy, ale także rozwijać się zawodowo, podnosząc swoje kompetencje.
2. Zwiększenie wartości na rynku pracy. Kompetentny, dobrze wyszkolony pracownik ma szanse na awans oraz – jeśli będzie to niezbędne – znalezienie lepszej posady.
3. Bezpieczeństwo zatrudnienia. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że pracodawca zwolni kompetentnego, zaangażowanego pracownika, który wykazuje chęć rozwoju i regularnie korzysta z narzędzi do upskillingu.


Reskilling i upskilling – korzyści dla pracodawców


Oba programy pozwalają skutecznie minimalizować luki kompetencyjne i dostosować środowisko organizacji do nowych wyzwań wynikających z cyfryzacji i automatyzacji procesów. Upskilling i reskilling przynoszą korzyści nie tylko pracownikom, ale także pracodawcom. Oto najważniejsze:


1. Zwiększenie wydajności. Posiadanie wysoko wykwalifikowanych pracowników przekłada się na wzrost wydajności i efektywności.
2. Poprawa wizerunku firmy. Jedną z najważniejszych dla aplikujących do firmy kandydatów korzyści jest rozwój zawodowy. Szeroka baza narzędzi, umożliwiających podnoszenie kompetencji to ogromna wartość, która przełoży się na poprawę wizerunku organizacji.
3. Redukcja kosztów. Zatrudnienie nowego pracownika generuje zdecydowanie wyższe koszty niż podniesienie kompetencji aktualnie zatrudnionego. Dzięki upskillingowi i reskillingowi pracodawcy mają szansę wygenerować odczuwalne dla budżetu oszczędności.

Źródło:
https://humanpartner.pl/artykul/upskilling-i-reskilling-nowe-podejscie-do-zarzadzania-rozwojem/

Opracowano na zlecenie partnera: Santander Consumer Bank.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena