Kość niezgody między małżonkami może znacząco utrudniać rozwód, przedłużając postępowanie rozwodowe i znacznie zwiększając jego koszty. Istnieje kilka sposobów na to, aby ewentualny rozwód był szybszy, mniej kosztowny i stresujący.  

Data dodania: 2017-05-10

Wyświetleń: 943

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jak zaoszczędzić pieniądze i stres na rozwodzie?

Najmniej kosztowny fizycznie i psychicznie rozwód jest oczywiście możliwy, jeżeli małżonkowie rozchodzą się stosunkowo polubownie, a powodem rozwoju nie jest rodzinny dramat, jak choroba alkoholowa czy przemoc wobec dzieci. Niestety rozwody bywają ostatnią szansą na odegranie się na sobie partnerów. Czy warto? Jak zaoszczędzić na rozwodzie?

1.Jeżeli mamy do czynienia z wnioskiem o rozwód bez orzeczania o winie jednego z małżonków, sąd zwraca osobie składającej wniosek o rozwód (powodowi) połowę kosztów wniosku. Jeżeli zostanie orzeczona wina jednego z małżonków, wtedy opłaca on postępowanie w całości, zwracając drugiemu przynajmniej częściowo poniesione koszty za adwokata, jednak ten zwrot nie może być wyższy niż sześciokrotność stawki urzędowej.

2.W koszt postępowania rozwodowego wlicza się także orzeczenie o podziale majątku - jeżeli małżonkowie dochodzą samodzielnie do porozumienia, koszt wniosku, który jest zaledwie formalnością, to tylko 300 zł. Jeżeli o podziale majątku będzie musiał zadecydować sąd, koszt wzrośnie ponad trzykrotnie - do 1000 zł. Do tej kwoty należy jeszcze doliczyć m.in. koszty powołania biegłego.

3.Podpisana przed ślubem lub w trakcie ślubu intercyza wprowadzająca pełną rozdzielność majątkową znosi problem, jaki jest podział wspólnego majątku, ponieważ wtedy każdy z małżonków dysponuje swoim majątkiem i zobowiązaniami finansowymi.

4.Koszty adwokata zależą nie tylko od wielkości miasta, w jakim małżonkowie biorą rozwód, i renomy eksperta, ale także od poziomu skomplikowania sprawy rozwodowej. Im bardziej negatywnie nastawieni są do siebie małżonkowie, tym większe wyzwanie dla adwokata stanowi postępowanie rozwodowe.

5.Do każdego spotkania z adwokatem trzeba się przygotować - nawet czytając o tym w Internecie. Ciągłe donoszenie brakujących dokumentów czy zapominanie o pewnych faktach podczas konsultacji generują konieczność kolejnego spotkania w sprawie rozwodu, a co za tym idzie - dodatkowy koszt.

6.Małżeństwo zgodne co do rozwodu bez orzekania o winie może uniknąć mediacji. Mediacja, na którą kieruje małżonków sąd, to koszt ok. 200-300 zł od osoby.

7.Teoretycznie małżonkowie mogą wystąpić do sądu o zwolnienie z opłat sądowych ze względu na trudną sytuację majątkową.

8.Jeżeli nie ma zgody co do opieki nad dzieckiem, koszty rozwodu rosną ze względu na powołanie biegłych i wydanie opinii na temat relacji rodziców z dzieckiem.

Przywołane przykłady o kosztach rozwodu pokazują, że postępowanie rozwodowe nie służy do odgrywania się na partnerze lub partnerce, bowiem nawet jeżeli powód wygra kosztowną rozprawę, i tak nie otrzyma od drugiej strony np. całkowitego zwrotu kosztów poniesionych na adwokata - ani nic nie zwróci mu stresu.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena