Profil Użytkownika

Kilka słów o mnie

prawnik, magister, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ukończył studia podyplomowe "Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami" na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

Pokaż więcej
Dyspozycja środków zgromadzonych na rachunku bankowym na wypadek śmierci

Dyspozycja środków zgromadzonych na rachunku bankowym na wypadek śmierci

Posiadacz rachunku bankowego może upoważnić bank do tego, żeby środki zgromadzone na jego rachunku, zostały wypłacone określonej osobie, w ustalonej wysokości, z pominięciem skomplikowanych procedur prawa spadkowego. Temat być może trochę "niewygodny", jednak ma praktyczne znaczenie z punktu widzenia zabezpieczenia interesów najbliższych osób w trudnych chwilach.