Rozpoczynasz działalność gospodarczą? Chcesz założyć Konto Firmowe z debetem? Sprawdź gdzie masz szanse na dodatkowe pieniądze dla firmy!

Data dodania: 2015-02-13

Wyświetleń: 1369

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Konta Firmowe z debetem  na start– porównanie

Wybór dobrego konta dla firmy, nie jest wcale prostą sprawą. Liczebność ofert banków, nie ułatwia nam zadania. Przy wyborze konta firmowego trzeba zwrócić uwagę na wiele czynników. Za podstawowy uważam, ogólnie rzecz biorąc koszty utrzymania rachunku firmowego.Tj. opłata za prowadzenie, wypłaty z bankomatów, przelewy, opłaty za kartę debetową/kredytową. 

Za istotną kwestię uważam również dostęp do dodatkowej gotówki, określany mianem debetu, linii kredytowej czy też kredytu odnawialnego. Pojęcia te są stosowane zamiennie. Spójrzmy na to, co proponują nam banki.

Tylko w 4 bankach konto z debetem na start...

Ostatnia aktualizacja danych: 2015-02-11

KONTA FIRMOWE Z DEBETEM NA START - PORÓWNANIE 2015

Bank

Alior Bank

Idea Bank

mBank

PKO BP

Nazwa konta

Rachunek Partner

Konto Firma to Ja

mBiznes Konto Start

Inteligo

Debet na koncie firmowym

– max kwota debetu na start

ustalana indywidualnie

5 tys. zł

10 tys. zł

2 tys. zł

– opłata za rozpatrzenie wniosku

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

– prowizja za udzielenie i odnowienie dopuszczalnego salda debetowego

ustalana indywidualnie

0,00 zł

od 2% do 5% kwoty debetu

2,00 zł/ każdorazowo za czynność1

– prowizja za podwyższenie kwoty dopuszczalnego salda debetowego

ustalana indywidualnie

0,00 zł

od 2% do 5% kwoty podwyższenia

2,00 zł/ każdorazowo za czynność

– prowizja od niewykorzystanej kwoty dopuszczalnego salda debetowego

ustalana indywidualnie

0,00 zł

3% (w skali roku) niewykorzystanej kwoty salda - naliczana

przy wykorzystaniu mniejszym niż 50% przyznanego limitu

0,00 zł

– opłata za zmniejszenie/rezygnację z limitu debetowego

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

–oprocentowanie

4 x stopa lombardowa NBP

Debet do 5 tys. zł w okresie promocyjnym – 0% przez 4 m-ce, z możliwością przedłużenia stawki zerowej na kolejne 9 m-cy.

Debet do 5 tys. zł po okresie promocyjnym – 15,99 % w skali roku.

Debet powyżej 5 tys. zł – 15,99 % w skali roku.

12%

12% (zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

– opłata roczna za debet

ustalana indywidualnie

0,00 zł

2% kwoty przyznanego limitu

2 zł/mc (2 pierwsze mc-e 0 zł)

– max kwota późniejszego debetu

ustalana indywidualnie

20 tys. zł

20 tys. zł po 6 miesiącach działalności

2 tys. zł, bez względu na okres prowadzenia działalności

Założenie konta firmowego

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Opłata miesięczna za prowadzenie konta

0,00 zł/25,00 zł3

0,00 zł – jeśli min 5 transakcji kartą płatniczą na dowolną kwotę

0,00 zł

0,00 zł

 

4,99 zł – pozostałe przypadki

 

Przelewy (kanały samoobsługowe)

– przelew między rachunkami firmowymi posiadacza

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

– przelew wewnętrzny (ten sam bank)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł – w ramach comiesięcznego pakietu 5-ciu darmowych przelewów2.

0,00 zł

 

Pozostałe przypadki: 1,50 zł

 

– przelew zewnętrzny (różne banki)

0,00 zł4

0,00 zł

0,00 zł – w ramach comiesięcznego pakietu 5-ciu darmowych przelewów2.

1,00 zł

 

Pozostałe przypadki: 1,50 zł

 

– przelew zagraniczny/ przelew walutowy

20,00 zł – zwykły (opłata stała)

100,00 zł – zwykły

5,00 zł – przelew SEPA

8,00 zł – zwykły (przelew SEPA)

 

150,00 zł – przyśpieszony

 

30,00 zł – pilny (opłata dodatkowa)

0,25% kwoty przelewu min. 20,00 zł, max. 200,00 zł – pozostałe przelewy, w tym SWIFT

20,00 – pilny (przelew SEPA)

 

200,00 zł – ekspresowy

 

50,00 zł – zwykły (przelew inny niż SEPA)

90,00 zł – pilny (przelew inny niż SEPA)

 

50,00 zł –ekspresowy (opłata dodatkowa)

 

– przelewy do ZUS, US

0,00 zł/1,00 zł4

0,00 zł

0,00 zł – do ZUS i US

0,00 zł

 

1,50 zł – do innych organów podatkowych

 

Karta debetowa

– opłata jednorazowa za wydanie karty debetowej

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł, jeśli do rachunku głównego

 

5,00 zł – do innych rachunków

 

– opłata miesięczna za użytkowanie karty debetowej

3,00 zł

0,00 zł – transakcje bezgotówkowe wykonane kartą debetową na kwotę min 400,00 zł w skali miesiąca

0,00 zł – jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą wyniesie min 200,00 zł/mc (promocja przez 6-m-cy)

0,00 zł – jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wykonanych tą kartą rozliczonych w poprzednim okresie miesięcznym przekracza 99,99 zł.

 

4,99 zł – pozostałe przypadki

 

5,00 zł – jeśli suma transakcji bezgotówkowych będzie mniejsza od 200,00 zł/mc (promocja przez 6-m-cy)

 

4,00 zł – pozostałe przypadki

 

3,50 zł – później, po 6 miesiącach od wydania karty debetowej

 

– opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej

20,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł – do rachunku głównego

 

 5,00 zł – do innych rachunków

 

– opłata miesięczna za użytkowanie dodatkowej karty debetowej

3,00 zł

0,00 zł – transakcje bezgotówkowe wykonane kartą debetową na kwotę min 400,00 zł w skali miesiąca

0,00 zł – jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą wyniesie min 200,00 zł/mc (promocja przez 6-m-cy)

0,00 zł – jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wykonanych tą kartą rozliczonych w poprzednim okresie miesięcznym przekracza 99,99 zł

 

4,99 zł – pozostałe przypadki

 

5,00 zł – jeśli suma transakcji bezgotówkowych będzie mniejsza od 200,00 zł/mc (promocja przez 6-m-cy)

 

4,00 zł – pozostałe przypadki

 

3,50 zł – później, po 6 miesiącach od wydania karty debetowej

 

– prowizja od transakcji bezgotówkowych

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

– opłata roczna za kartę debetową

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Wypłaty i wpłaty w bankomatach/wpłatomatach

– wypłata gotówki w bankomatach krajowych

0,00 zł – w bankomatach zlokalizowanych w Oddziałach Alior Banku

0,00 zł, wypłaty ze wszystkich bankomatów przy pakiecie "all inclusive" (9,00 zł/mc)

0,00 zł – w bankomatach mBanku, w bankomatach Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A.

0,00 zł – w bankomatach banku oraz bankomatach i BZ WBK

 

2,00 zł –pozostałe bankomaty

5,00 zł –

w innych bankomatach w kraju

 

2,99 zł – pozostałe przypadki

 

3% kwoty wypłaty, min. 5,00 zł – w pozostałych bankomatach

 

0,00 zł – wszystkie bankomaty, korzystając z usługi "Bankomaty bez granic" (4,00 zł/mc)

 

– wypłata gotówki w bankomatach zagranicznych

3,00% kwoty wypłaty,

min. 8 zł

2% kwoty wypłaty,

nie mniej niż 10,00 zł

3% kwoty wypłaty, min. 9,00 zł

3% kwoty wypłaty, min. 10,00 zł5

 

0,00 zł – dla klientów korzystających z usługi "Bankomaty bez granic" (4,00 zł/mc)

 

– wpłata gotówki w bankomatach/wpłatomatach krajowych

0,50 % kwoty wpłaty,

min 6,00 zł

0,5% od każdej wpłaty

brak danych

brak danych

 

0,00 zł – wpłaty w wyznaczonych wpłatomatach/bankomatach, przy pakiecie "all inclusive" (9,00 zł/mc)

 

Karty kredytowe

– nazwa karty kredytowej

Karta kredytowa Alior Banku

Karta kredytowa Idea Bank

Karta kredytowa mBanku

Karta kredytowa Inteligo

– opłata za wydanie karty

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

– oprocentowanie

12%

12%

12%

12%

– opłata miesięczna za używanie karty

brak opłaty

0,00 zł – jeżeli zostaną wykonane transakcje kartą na kwotę min 300,00 zł/mc

4,99 zł – pozostałe przypadki

6,00 zł/0,00 zł  Miesięczna opłata za kartę jest zwracana, jeżeli obroty (z wyłączeniem przelewów z karty kredytowej) za ostatni okres rozliczeniowy wynoszą co najmniej 1500,00 zł

brak opłaty

– opłata roczna za używanie karty

0,00 zł – jeżeli średniomiesięczne wartości transakcji przekraczają 1500,00 zł

brak opłaty

brak opłaty

0,00 zł- jeżeli średniomiesięczna wartość operacji (gotówkowych i bezgotówkowych) zrealizowanych w roku za który opłata jest pobierana przekroczy 800,00 zł

 

70,00 zł – jeżeli średniomiesięczne wartości transakcji są niższe niż 1500,00 zł

 

35,00 zł - jeżeli średniomiesięczna wartość operacji (gotówkowych i bezgotówkowych) zrealizowanych w roku, za który opłata jest pobierana wynosi min 500,00 zł

 

50,00 zł - jeżeli średniomiesięczna wartość operacji (gotówkowych i bezgotówkowych) zrealizowanych w roku, za który opłata jest pobierana  jest niższa niż 500,00 zł

 

– wypłata gotówki w kraju

3,00% kwoty wypłaty,

min. 5,00 zł – bankomaty Euronet i PlanetCash

3% kwoty wypłaty, nie mniej niż 5,00 zł (bankomat)

3% kwoty wypłaty, min 5,00 zł (bankomat)

3% kwoty wypłaty, nie mniej niż 7,00 zł (bankomat, POS)

 

4,50% kwoty wypłaty,

min 5,00 zł – pozostałe bankomaty

 

– wypłata gotówki za granicą

4,50%,

min  8,00 zł

3%, kwoty wypłaty, nie mniej niż 10,00 zł (bankomat)

3% kwoty wypłaty, min. 10,00 zł (bankomat)7

3% kwoty wypłaty, nie mniej niż 10,00 zł (bankomat)

 

– transakcje bezgotówkowe w punktach handlowo-usługowych (terminal POS)

0,00 zł

0,00 zł

brak danych

0,00 zł6

 

– przelew z karty kredytowej

3,00% wartości przelewu

2,5% kwoty przelewu

3% kwoty przelewu, min. 5,00 zł

3% kwoty przelewu, nie mniej niż 7,00 zł

 

– wpłata gotówkowa w bankomacie/wpłatomacie

brak danych

0,5% od każdej wpłaty

 

– przekroczenie przyznanego limitu kredytowego

49,00 zł

brak danych

30,00 zł

35,00 zł

 

Dokumenty

Taryfa opłat i prowizji dla firm – Alior Bank

Taryfa opłat i prowizji dla firm – Idea Bank

Taryfa opłat i prowizji dla firm – mBank

Taryfa opłat i prowizji dla firm – Inteligo

Tabela oprocentowania dla firm – Alior Bank

Taryfa opłat i prowizji kart debetowych – Idea Bank

Tabela oprocentowania dla firm – mBank

Tabela oprocentowania dla firm– Inteligo

Regulamin rachunków firmowych – Alior Bank

Regulamin rachunków firmowych – Idea Bank

Regulamin rachunków firmowych – mBank

Regulamin rachunków firmowych – Inteligo

Regulamin karty debetowej – Alior Bank

Taryfa opłat i prowizji kart kredytowych – Idea Bank

Warunki rachunku firmowego z opcją mTransfer

Tabela usług płatniczych – mBank

Objaśnienia:

1 Przez okres 2 miesięcy od pierwszego uruchomienia limitu debetowego obowiązuje promocja polegająca na nie pobieraniu opłaty.

2 W pierwszym miesiącu od otwarcia rachunku bieżącego Klient otrzymuje pakiet 5 przelewów w miesiącu za 0,00zł. W kolejnych miesiącach pakiet 5 bezpłatnych przelewów dostępny jest pod warunkiem wykonania przez Posiadacza rachunku minimum jednego przelewu do ZUS w miesiącu poprzedzającym.

3 Prowadzenie Rachunku Partner jest bezpłatne dla Klientów, którzy opłacają z niego zobowiązania wobec ZUS/US, a także spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • na rachunek podstawowy lub pomocniczy wpłacają utarg lub skierują wpływy od kontrahentów w łącznej wysokości min. 2500 zł miesięcznie LUB
  • posiadają kredyt firmowy w Alior Banku (na dowolną kwotę).

Nowo założone firmy (do 6 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności) mogą korzystać z rachunku bezpłatnie przez pierwszych 6 miesięcy od daty jego otwarcia, po spełnieniu jedynie warunku dotyczącego płatności ZUS lub US. Opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym otwarto rachunek. 

4 W przypadku przelewów dokonywanych na zlecenie innych podmiotów lub osób Bank może pobrać opłatę w wysokości 1 zł. 

5 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą w walutach innych niż EUR pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości transakcji.

6 W przypadku operacji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą w walucie innej niż EUR pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie operacji w wysokości 1% wartości operacji.

7 Dla kart Visa: w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami, których walutą rozliczeniową jest EUR: mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji dokonywanych w EUR w wysokości 2% od wartości transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR lub PLN mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% od wartości transakcji.

W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami, których walutą rozliczeniową jest PLN: mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji dokonywanych w EUR w wysokości 5% od wartości transakcji.

W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR lub PLN mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 6% od wartości transakcji.(obowiązuje do 18.12.2014r.)

Dla kart Visa: w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji. (obowiązuje od 19.12.2014r.)

Dla kart MasterCard: W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie rozliczeniowej, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości transakcji. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa lub PLN, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% wartości transakcji.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena