Jednym z najtrudniejszych etapów rozwodu nie jest sam rozpad związku, zwłaszcza kiedy zarówno mąż, jak i żona, nie wyobraża sobie dalszego trwania małżeństwa, ale podział majątku. 

Data dodania: 2017-05-10

Wyświetleń: 559

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Rozwód a intercyza

Małżonkowie mogą być związani nie tylko wspólnym mieszkaniem, kredytem hipotecznym, ale też długami jednego z małżonków, które automatycznie stają się długami drugiej osoby, jeżeli nie została zawarta intercyza.

Intercyza, czyli umowa majątkowa małżeńska, reguluje stosunki finansowe między małżonkami przyszłymi lub obecnymi. Intercyzę można podpisać przed ślubem, jak i w trakcie, ale trzeba pamiętać, że nie działa ona wstecz. Oznacza to, że długi żony powstałe przed podpisaniem intercyzy będą dotyczyły także męża, podobnie jak inne zobowiązania finansowe.

Intercyza odwodzi oszustów matrymonialnych od małżeństwa dla pieniędzy, dlatego - mimo jej praktycznych zalet - jest kojarzona negatywnie albo z nieuczciwymi adoratorami, albo z nieufnością bogatego męża wobec żony pochodzące z biedniejszej rodziny.

Intercyza a wspólnota majątkowa małżonków

Do wspólnoty majątkowej małżonków, która według polskiego prawa powstaje automatycznie po ślubie, należą także m.in. nieruchomości i inne przedmioty majątkowe nabyte przez partnerów w trakcie trwania małżeństwa, ich dochody z działalności zarobkowej i wynagrodzenia za pracę.

Intercyza polega na ograniczeniu lub rozszerzeniu wspólnoty majątkowej, ale także na wprowadzeniu całkowitej rozdzielności majątkowej między partnerami - i w tym rozumieniu jest często spotykana. Dzięki rozdzielności majątkowej małżonkowie mają swobodę w panowaniu nad swoimi majątkami osobistymi i nie odpowiadają finansowo za partnerów, jeżeli np. ich działalność gospodarcza zbankrutuje lub małżonek nie będzie w stanie spłacić zaciągniętej pożyczki.

Rodzaje intercyzy

Intercyza może nie tylko wprowadzić rozdzielność majątkową, ale też ograniczyć w pewnym stopniu wspólnotę majątkową lub ją rozszerzyć. Czwarty rodzaj intercyzy to rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków - ta umowa działa tak samo jak umowa wprowadzająca rozdzielność majątkową w trakcie trwania małżeństwa, a różnica zachodzi jedynie podczas rozwodu.

Wówczas kiedy umowa majątkowa ustanie, następuje wyrównanie dorobków - po rozwodzie majątki obu małżonków powinny wynosić tyle samo, na czym oczywiście traci bogatsza osoba, a zyskuje ta z mniejszym dorobkiem.

Rozwód a intercyza

Zawarcie intercyzy bywa postrzegane jako działanie asekuracyjne. Zaletą intercyzy jest uproszczenie podziału majątku podczas rozwodu. Dzięki umowie małżeńskiej majątkowej rozwodników nie tyczy problem skomplikowanego podziału majątku - a także kosztownego, jeżeli nie dochodzi do polubownego podziału, a sąd musi powołać biegłego. Samo złożenie wniosku o podział majątku to koszt kilkuset złotych, a podział nie musi być satysfakcjonujący w równej mierze dla obojga.

Ponadto może zdarzyć się tak, że w wyniku sporu o mieszkanie nie otrzyma go żadne z małżonków, jeżeli sąd zadecyduje o jego sprzedaży i podziale kwoty ze sprzedaży między żonę a męża. Brak intercyzy rodzi również spory o inne dobra materialne, które czasem trudno podzielić tak, aby małżonkowie otrzymali dobra o należnej im wartości. Wtedy jedno z małżonków musi spłacić drugie, aby nie było stratne.

Intercyza sprawia, że podział majątku podczas rozwodu jest bezproblemowy dzięki jasno określonym warunkom w umowie. Jeżeli jedno z małżonków postanowi zawrzeć intercyzę w trakcie małżeństwa ze względu na ryzykowne zachowania partnera, ale on nie będzie się na to godził, wtedy małżonek może wystąpić do sądu z pozwem o intercyzę, podając dobitne argumenty uzasadniające jej wprowadzenie. 

Licencja: Creative Commons