Jednym z dopuszczalnych przez prawo sposobów nabycia nieruchomości jest zasiedzenie. Zgodnie z Prawem Cywilnym nieruchomość posiada właściciela, tzn. nie może zostać porzucona. Z tego powodu istnieje instytucja zasiedzenia, zgodnie z którą posiadacz nieruchomości niebędący jej prawnym właścicielem może ją nabyć po upływie określonego w prawie okresu.

Data dodania: 2024-03-15

Wyświetleń: 173

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Kiedy dochodzi do zasiedzenia nieruchomości?

Warunek czasu

Ile czasu musi minąć, aby uznać nieruchomość za zasiedzianą? Okres gwarantowany przez prawo jest na tyle długi, by prawdziwy właściciel mógł upomnieć się o swoją własność i przejąć nad nią kontrolę. W przypadku zasiedzenia w dobrej wierze obecnie, wystarczy 20 lat, by móc rozpocząć starania o uznanie nieruchomości za własność na drodze zasiedzenia. Znacznie częściej dochodzi jednak do zasiedzenia w złej wierze – wówczas należy czekać 30 lat.

Dobra i zła wiara w zasiedzeniu nieruchomości

Jak stwierdzić, czy do zasiedzenia doszło w dobrej lub złej wierze? Ze sprawą należy udać się do prawnika, ponieważ każdy przypadek może być inny. W sprawach o zasiedzenie możesz liczyć na łódzką kancelarię adwokacką: https://www.haczykowska.legal/. Ogólnie rzecz ujmując, dobra wiara to sytuacja, w której osoba dokonująca zasiedzenia mogła mieć usprawiedliwione przekonanie, że ma prawo do władania daną nieruchomością. Tytułem przykładu może to być sytuacja, gdy doszło do pewnego porozumienia między kupującym, a sprzedającym, ale do aktu notarialnego wkradł się błąd lub nie dopełniono pewnych formalności. Można wtedy uznać, że jest to dobra wiara, ponieważ posiadacz nie jest świadomy, że w obliczu prawa nie został właścicielem. W przypadku, gdy doszło do zasiedzenia cudzej własności z premedytacją, przyjmuje się kategorię złej wiary, dla której wymagany okres zasiedzenia to 30 lat.

Posiadacz samoistny

Oprócz spełnienia warunku czasu, osoba, która dokonuje zasiedzenia musi spełniać kryteria posiadacza samoistnego. Kim jest taki posiadacz? To osoba, która dba o dany budynek lub działkę tak, jakby była jej właścicielem. W przypadku działki może to być jej ogrodzenie, zbudowanie małej infrastruktury, np. postawienie garażu, czy opłacenie podatku. W przypadku budynku wolnostojącego mogą to być remonty, rozbudowa, czy również opłacenie podatku.

Jak stwierdzić, czy doszło do zasiedzenia?

Sam upływ czasu i spełnienie warunków posiadacza samoistnego nie wystarczy. Konieczne jest uporządkowanie formalności i złożenie do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia nieruchomości poprzez zasiedzenie. Warto wówczas skorzystać z pomocy prawnika (https://www.haczykowska.legal/kancelaria-adwokacka-lodz), który zadba o dokumentację i będzie mógł reprezentować interes posiadacza samoistnego w obliczu procesu sądowego.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena