Artykuły

post

Niepewny los foliówki

Miesiąc temu rząd zawiesił pracę nad ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, która reguluje kwestię opłat nakładanych na torby foliowe. Zwolnione z opłaty są torby biodegradowalne w kompostowniach. Ustawa nie zwalnia jednak z opłaty toreb wykonanych z plastiku oksy-biodegradowalnego, czyli ulegającego samoistnej degradacji.

post

Black Piont dba o środowisko i wspiera UNICEF

Black Point dołącza do swoich produktów specjalne koperty na zużyte kartridże. Dzięki nim użytkownicy drukarek w prosty sposób mogą załatwić trzy sprawy równocześnie: wesprzeć UNICEF, pomóc środowisku naturalnemu i pozbyć się problemu z pustym kartridżem. Produkty z kopertami będą dostępne już od października.

post

Kres "Klimatgate"

Garstka para-ekologów defrauduje kilkadziesiąt miliardów rocznie na ochronę klimatu, a my jeszcze im brawo bijemy. Wszystko po pretekstem przyszłości naszych wnuków, tylko, że nasze wnuki i prawnuki będą płaciły odsetki od zadłużeń zaciąganych na para-ochronę klimatu.

post

Naukowcy o oksy-biodegradacji

Profesor Gerald Scott, przewodniczący Komitetu do Spraw Biodegradowalnych Tworzyw Sztucznych British Standards Institution, wyjaśnił na łamach angielskiego serwisu Packaging Today zasady przebiegu oksy-biodegradacji. Profesor wypowiedział się również na temat norm, którym podlegać powinny poszczególne rodzaje tworzyw.