las

World Wood Web - ukryta komunikacja w lesie

World Wood Web - ukryta komunikacja w lesie

"World Wood Web" może brzmieć jak coś z kręgu nowych technologii, ale tak naprawdę to termin odnoszący się do niesamowitego zjawiska w naturze. W lesie, pod ziemią, kryje się coś niezwykłego: sieć mykoryzowa. To ona łączy drzewa i inne rośliny, tworząc między nimi mosty komunikacyjne. W tym artykule zabieram Cię w podróż do świata tej fascynującej sieci, by odkryć, jakie tajemnice kryje i jak wpływa na życie lasów.

Najpiękniejsze lasy Kalifornii

Najpiękniejsze lasy Kalifornii

Słońce, ocean, plaże i palmy, z tym zwykle kojarzy się Kalifornia ale musicie wiedzieć, że jest także miejscem gdzie rosną jedne z najbardziej niesamowitych lasów na świecie, szczególnie te z ogromnymi, spektakularnymi, starożytnymi sekwojami. Jeśli chcieli byście odwiedzić niektóre z tych majestatycznych lasów, to postaram się Wam pokrótce o nich opowiedzieć. Oto najpiękniejsze i warte zwiedzenia kalifornijskie leśne Parki Narodowe.

To co nas (jeszcze...) przeraża

To co nas (jeszcze...) przeraża

Nawet wśród osób rozumiejących znaczenie martwego drewna dla przyrody, zgoda na jego pozostawienie w ekosystemie ulega często zawieszeniu w przypadku rozległych zaburzeń spowodowanych na przykład pożarem, huraganem czy gradacją niektórych owadów. Gdy w krótkim czasie dochodzi do masowej śmierci drzew na znacznym obszarze, leśnicy są przerażeni „klęską ekologiczną” i zaraz przystępują do „zrobienia porządku” przez usunięcie masy martwego drewna i do „odbudowy drzewostanu”. Ale czy słusznie?

Martwe drewno w praktyce ochrony przyrody

Martwe drewno w praktyce ochrony przyrody

Ludzi od wieków fascynuje krajobraz prastarych puszcz, którego nieodłączną częścią są martwe i zamierające drzewa. Mamy tego dowód choćby w literaturze. Niestety w świadomości kilku ostatnich pokoleń pojęcie lasu zmieniło się – a to za sprawą utylitarnego leśnictwa dążącego do maksymalizacji zysków z pozyskania drewna kosztem innych, zwłaszcza ekologicznych funkcji lasu. W miejsce pierwotnej puszczy mamy więc wizję „zadbanego i uporządkowanego” drzewostanu. Zatem potrzebna jest nam edukacja.

Mikrosiedliska nadrzewne

Mikrosiedliska nadrzewne

Drzewa biocenotyczne to takie, które w znaczący sposób zwiększają bioróżnorodność tam gdzie rosną. W planach ochrony przyrody stosuje się praktyki pozostawiania takich drzew w ekosystemie lub nawet specjalnych nasadzeń. Należą tu na przykład gatunki drzew nektarodajne; albo rodzące owoce wykorzystywane przez zwierzęta jako pokarm. Jednak specjalną kategorię drzew biocenotycznych stanowią drzewa uszkodzone bądź chore, częściowo obumarłe lub zamierające. One też spełniają w przyrodzie ważną rolę.

Martwe, lecz pełne życia w sobie

Martwe, lecz pełne życia w sobie

Drewno produkują wszystkie rośliny (także zielne), lecz bez wątpienia najwięcej jest go w drzewach. Dzięki temu potrafią one osiągać ogromne rozmiary i żyć nawet przez tysiące lat. W końcu jednak zamierają, a ich szczątki bywają niestety przez ludzi usuwane. Dopiero od niedawna wiemy, że martwe drewno pełni ważną rolę w ekosystemach i powinno być w nich pozostawiane.