Profil Użytkownika

MEDIACJE   INSPIRUJĄ...

Kilka słów o mnie

Mediatorka, autorka artykułów o mediacji. W czasie wolnym pisze haiku i tworzy haigi ze zdjęciami. 

Moje zainteresowania

Interesuje mnie temtyka uważności w życiu sodziennym, zasady skutecznej komunikacji międzyludzkiej.

Pokaż więcej