Gospodarka

Gospodarka

Lista artykułów

Rodzaje treści
post

Czym jest zamówienie publiczne?

Z procedurą zamówień publicznych spotykają się zarówno organy administracyjne, jak i organizacje pozarządowe, instytucje realizujące projekty i oczywiście przedsiębiorcy. Przede wszystkim takie wyłanianie podwykonawców czy też nabywanie towarów pozwala im sprawnie funkcjonować, a także zapewnia pewnego rodzaju przejrzystość. 

post

Uprawnienie do dokonywania rewizji stanu majątkowego spółki

Uprawnienie rady nadzorczej, przyznane na mocy art. 382 § 4 in fine k.s.h. polega na możliwości zapoznawania się ze stanem majątku i porównywania go ze stanem oczekiwanym. Jest to kompetencja rady nadzorczej, która powinna kontrolować stan finansów oraz pozostałych aktywów należących do spółki.

post

Dlaczego trzeba promować idee Sprawiedliwego Handlu?

Kiedy robisz zakupy spożywcze, pewnie zwracasz uwagę na pochodzenie poszczególnych artykułów, ich wartość odżywczą, smak i zapach, no i na pewno cenę. Kiedy kupujesz ubrania, chcesz, by były wygodne, modne, dobrze na Tobie leżały, może łatwo się prały i prasowały, no i nie kosztowały zbyt wiele.

post

Sprzedaż bezpośrednia szansą dla małych gospodarstw rolnych

Dariusz Młotkiewicz, wiceszef Kancelarii Prezydenta RP, na spotkaniu z przedstawicielami izb rolniczych zadeklarował wsparcie dla uregulowania przepisów o sprzedaży bezpośredniej. Możliwość korzystania z tego rodzaju sprzedaży wpłynie na aktywizację terenów wiejskich oraz na uzyskiwanie przez rolników dodatkowych dochodów.

post

Odwrócona osmoza – odrobina teorii

Odwrócona osmoza jest obecnie najczęściej wykorzystywanym sposobem dokładnego oczyszczania wody. Stosuje się ją w niektórych filtrach domowych, ale również na skalę przemysłową, na przykład przy produkcji wody butelkowanej.

post

Jak naładować telefon przy użyciu słońca?

Większość społeczeństwa posługuje się technologią wymagającą ładowania elektrycznego. Jednak wraz z pojawieniem się kolektorów słonecznych weszła w życie możliwość wykorzystanie tej konstrukcji i w mniejszej wersji, wręcz kieszonkowej. Mowa o ładowarkach solarnych umożliwiających zasilanie telefonów komórkowych.

post

Usługa czy wyrobnictwo?

Dzisiaj będzie o usługach. Wszelakich. A konkretnie o jakości ich świadczenia w naszym kraju. Na początek sprawdźmy, co na temat hasła ''usługa'' powie nam najpopularniejsza i jednocześnie najmniej wiarygodna encyklopedia internetowa. Cytując za Wikipedią, usługa to działanie podejmowane w celu zaspokojenia określonej potrzeby klienta.