crowdfunding

Business Model Canvas

Business Model Canvas

Business Model Canvas to model biznesowym zaproponowanym przez austriackiego przedsiębiorcę Alexandra Osterwaldera. Składa się z dziewięciu elementów: segmentacja klientów, propozycja wartości, kanały, relacje z klientami, struktura przychodów, kluczowe zasoby, kluczowe czynności, kluczowi partnerzy, struktura kosztów.