Business Model Canvas to model biznesowym zaproponowanym przez austriackiego przedsiębiorcę Alexandra Osterwaldera. Składa się z dziewięciu elementów: segmentacja klientów, propozycja wartości, kanały, relacje z klientami, struktura przychodów, kluczowe zasoby, kluczowe czynności, kluczowi partnerzy, struktura kosztów.

Data dodania: 2015-06-09

Wyświetleń: 1190

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Po pierwsze klienci

1). Segmentacja klientów: najważniejszym elementem w modelu Osterwaldera są klienci. Segmentacja klientów określa poszczególne grupy społeczeństwa, którym dana firma zamierza dostarczać produkowane przez siebie dobra i związane z nimi wartości. Poszczególne segmenty klientów mogą się wyróżniać charakterystycznymi potrzebami, zachowaniami, możliwościami finansowymi. Firma powinna jasno sprecyzować do kogo kieruje swoją działalność.

2). Propozycja wartości: firma dostarczając klientom swoje usługi lub produkty zaspokaja niektóre z ich potrzeb. Wartości klientów generują ich potrzeby. 

3). Kanały: kolejny element modelu. Opisuje sposoby jakimi firma dociera do klientów i się z nimi komunikuje.

4). Relacje z klientami: czyli charakterystyka interakcji firmy z klientem.

5). Struktura przychodów: to za co firma otrzymuje od swoich klientów zapłatę. Np. - sprzedaż, licencjonowanie, opłata za użytkowanie produktu bądź usługi, subskrypcja, przychody z reklam.

6). Kluczowe zasoby: są tym czego firma potrzebuje, żeby stworzyć oferowaną przez siebie wartość. Są to pieniądze, ludzie, zasoby fizyczne, zasoby intelektualne, prawa autorskie, marka, patent.

7). Kluczowe czynności: czyli to, co musi zrobić firma, żeby nawiązać relacje z klientem i dostarczyć mu wartości.

8). Kluczowi partnerzy: wszyscy ci, którzy sprawiają, że firma może funkcjonować.

9). Struktura kosztów: wydatki związane z działalnością firmy.

Business Model Canvas to obecnie jedna z najpopularniejszych macierzy do przygotowywania modeli biznesowych. Pojęcie to często wiążę się ze start-upami, a więc jesli interesujesz się takimi pojęciami jak: finansowanie społecznościowe, crowdfunding czy crowdsourcing, to na pewno spotkasz się z tymi pojęciem.

Pełny model biznesowy

Koncepcja Osterwaldera jest jednym z popularniejszych ostatnio sposobów tworzenia modeli biznesowych. Została przedstawiona w przetłumaczonej na język polski książce: „Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera”. Książka ta została stworzona współnie z 470 praktykami biznesu z 45 krajów świata. 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena