Import i eksport towarów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego stał się codziennością dla wielu przedsiębiorców funkcjonujących w branży e-commerce. Skład celny umożliwia skuteczną optymalizację kosztów, co przekłada się na realne oszczędności. Na uwagę zasługuje fakt, że jest to miejsce spełniające szereg standardów kontrolowanych przez organy celne.

Data dodania: 2021-01-19

Wyświetleń: 638

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Czym jest skład celny i jakie pełni funkcje?

Skład celny - definicja

Skład celny stanowi miejsce składowania towarów, które pochodzą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nadzór celny kontroluje funkcjonowanie obiektu, co redukuje ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. Konieczne jest prowadzenie ewidencji towarów, która znajduje się pod nadzorem organów celnych. Głównym celem funkcjonowania składów celnych jest poprawa sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw specjalizujących się w eksporcie oraz imporcie towarów spoza obszaru celnego UE.

Skład celny - rodzaje

Skład celny może być zarówno publiczny, jak i prywatny. Regulują to zapisy znajdujące się w Unijnym Kodeksie Celnym z dnia 1 maja 2016 roku.

  • Skład celny publiczny - w takim obiekcie towary mogą być składowane przez każdą osobę, która zdecyduje się na zawarcie umowy z prowadzącym składu celnego.
  • Skład celny prywatny - mogą być w nim przechowywane wyłącznie towary należące do prowadzącego obiektu.

Wiadomym jest, że nie każdy może otrzymać pozwolenie na prowadzenie składu celnego. Obiekt musi spełniać liczne normy techniczne. Właśnie dlatego wiele osób rezygnuje z pomysłu utworzenia prywatnego składu celnego na rzecz nawiązania współpracy z partnerem zewnętrznym.

Skład celny - funkcje

Skład celny to znakomite rozwiązanie dla firm z branży e-commerce, które dążą do zminimalizowania kosztów działalności. Poniżej przedstawiono najważniejsze funkcje omawianego obiektu.

  • Późniejsza opłata cła - w przypadku importu towarów spoza terenu UE konieczne jest opłacanie cła w krótkim terminie, co dla wielu firm stanowi ogromne obciążenie finansowe. Zupełnie inaczej jest w sytuacji, gdy produkty trafiają do składu celnego. Nieograniczone odroczenie płatności cła wspomaga utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Towar opuści miejsce składowania dopiero na wniosek właściciela - w przypadku sklepów online zwykle następuje to w momencie pozyskania klienta. Cło i inne podatki uiszczane są od tej części towaru, która opuściła skład celny.
  • Reeksport - skład celny pełni funkcję "pośrednika". Wszelkie opłaty związane z omawianym procesem uiszczane są jednak w państwie docelowym.
  • Kompleksowe przygotowanie towarów - w składzie celnym mogą one zostać spakowane, konfekcjonowane oraz oznaczone za pomocą etykiet. Tak przygotowane trafią do firmy kurierskiej/kontrahenta. Obsługa logistyczna pozwala obniżyć koszty związane z organizacją transportu.

Składy celne, tak samo jak magazyny czasowego składowania często prowadzone są przez firmy spedycyjne i agencje celne. Agencja Celna zajmuje się przygotowaniem pełnej dokumentacji związanej z odprawą celną. Oprócz spraw formalnych przygotowuje ona towar do odprawy i reprezentuje przedsiębiorcę przed organami celnymi. Z punktu widzenia przedsiębiorcy jest to wyjątkowo korzystne rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić sporą ilość czasu i uniknąć błędów.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena