Jeżeli prowadzisz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością to przepisy Nowego Ładu znacznie skomplikowały Twoje życie, gdyż wszystkie sposoby wynagradzania wspólników przez spółkę objęte są składką zdrowotną. Wszystkie... no niezupełnie. Ten wpis traktuje o jednym znaczącym wyjątku, który może Ci pomóc.

Data dodania: 2022-05-27

Wyświetleń: 540

Przedrukowań: 1

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Czym są powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o.?

Jeżeli czytasz ten artykuł to z pewnością interesuje Cię to czym są powtarzające się świadczenia niepieniężne. W tym zaś wpisie opowiem trochę o tym ich charakterze prawnym i o tym jak prawidłowo uregulować je w umowie spółki. z o.o.

Zabawne, że jeszcze nie tak dawno temu  powtarzające się świadczenia niepieniężne nie występowały w praktyce większości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy nie zamieszczali tego typu klauzul. Choć przydługa nazwa świadczeń może odstraszać to ich stosowanie jest przydatne, szczególnie gdy wspólnicy nie chcą płacić składek na ubezpieczenia społeczne.

Teoria świadczeń niepieniężnych wspólników

Na początek łyk teorii. Spółka z o.o. jest podmiotem prawnym odrębnym od wspólnika. Z tego wynika, że aby wspólnik mógł świadczyć usługi na rzecz spółki musi istnieć pomiędzy nim a spółką stosunek prawny na podstawie którego prace tego typu są wykonywane.

Wiele osób stosuje tutaj umowy zlecenia, umowy o dzieło, a nawet umowy o pracę. Niewiele osób jednak wie, że podstawą do świadczenia usług może być sama umowa spółki. Jak czytamy w Kodeksie spółek handlowych:

Art.3.Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób.

Ramy dla tego współdziałania w inny sposób może tworzyć umowa spółki.

Świadczenia niepieniężne jako obowiązek wspólnika

Podstawowym zobowiązaniem wspólnika w spółce z o.o. jest wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego. Powtarzające się świadczenia niepieniężne są zobowiązaniem dodatkowym i zupełnie opcjonalnym, jednak warto się nad nim pochylić.

Powtarzające się świadczenia niepieniężne muszą się charakteryzować:

 • powtarzalnością (nie mogą mieć charakteru jednorazowego, ani ciągłego),
 • charakterem niepieniężnym (nie mogą polegać na dostarczaniu spółce kapitału),
 • realizacją celu jakim jest zapewnienie interesu spółki.

Jakie są skutki wprowadzenia art. 176 ksh w umowie spółki?

 • wspólnikowi przysługuje za realizację powtarzających się świadczeń niepieniężnych wynagrodzenie.
 • wynagrodzenie za tego typu świadczenia nie może być wyższe niż stawki rynkowe,
 • powtarzające się świadczenia z art. 176 k.s.h. nie stanowią tytułu do objęcia wspólnika ubezpieczeniem społecznym ani zdrowotnym,
 • ponieważ obowiązek świadczeń niepieniężnych obciąża udziały wspólnika, to o ile nie zastrzeżemy inaczej w umowie spółki, sprzedaż tych udziałów może nastąpić jedynie za zgodą zarządu spółki,
 • z tego samego powodu jeżeli udziały obciążone tym obowiązkiem są zbywane na rzecz osoby trzeciej, osoba ta zobowiązana jest do takich samych powtarzających się świadczeń, jak sprzedający,
 • co do zasady przychód z tytułu takich świadczeń dla wspólnika - osoby fizycznej rozpoznawany będzie jako przychód z tzw. "innych źródeł", choć nie jest to regułą

Świadczenia niepieniężne a PIT i VAT

 • gdy wartość usług przekroczy kwotę 200.000 zł w roku lub są to świadczenia doradcze, nawet jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej, to stajesz się podatnikiem czynnym podatku VAT i musisz doliczać VAT,
 • gdy wartość usług przekroczy progi ustawowe istnieje obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena